Na pilotnom workshope „Kurz mimovládneho marketingu“, ktorý sa konal v stredu 5. februára 2020 sa stretli zástupcovia 14 mimovládnych organizácií. Napriek rôznorodosti ich zamerania sa už v úvode vytvorili prieniky a potenciál pre vzájomnú spoluprácu účastníkov, čo je jeden zo sekundárnych cieľov týchto workshopov.

Tomáš Kriššák - ako komunikovať online

Na začiatku sme sa venovali krátkej analýze toho, aké zmeny do komunikácie mimovládnych organizácií priniesli nové technológie, internet a sociálne siete. V bodoch sme si tiež stručne prešli aktuálne výzvy a potreby komunikačného manažéra. Predstavili sme 4 princípy a 4 pravidlá komunikácie, ktoré sa osvedčujú pri realizácii rôznych cieľov občianskych organizácií. Takýmito cieľmi môžu byť napríklad: reputačný manažment, osvetová kampaň,  fundraising, mediálna kampaň, petícia, získanie dobrovoľníkov a podobne.

Na záver sme si prešli príklady dobrej praxe, ako vyzerá komunikačný výstup, ktorý v sebe spája všetky 4 princípy a 4 pravidlá, ktorým bol pilotný workshop venovaný.

Účastníci počas celého workshopu kládli otázky a diskusii s lektorom Tomášom Kriššákom venovali čas aj po oficiálnom skončení programu.

Nakoniec sme odprezentovali ďalší „one pager“, ktorý sa venuje dobrej a zmysluplnej komunikácii v interaktívnom prostredí sociálnych sietí. Zmysluplná komunikácia a manažovanie komunikačných kanálov občianskych organizácii bude témou ďalšieho workshopu, ktorý nadviaže na pilotnú časť.