Bratislava, 9. marca 2020 – Hlasovanie poslaneckých klubov v minulom volebnom období, ako aj väčšina programov možnej budúcej vlády naznačujú významnú podporu občianskej spoločnosti. Štyridsaťdeväť organizácií platformy Hlas občianskych organizácií preto dúfa, že sa tieto plány odrazia v reálnych krokoch a rozhodnutiach budúcej vlády, a prispejú tak k existencii priaznivého prostredia pre občiansku spoločnosť.

Platforma Hlas občianskych organizácií v mene svojich 49 členov gratuluje hnutiu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), ktoré zvíťazilo v tohtoročných voľbách. Hnutie tak získalo od občanov silný mandát pre napĺňanie svojho programu.

„Veľmi pozitívne vnímame, že hnutie OĽaNO vo svojom programe podporuje aktívnych občanov a občianky, otvorené vládnutie a zapojenie ľudí do rozhodovania o veciach verejných. Rovnako nás veľmi teší, že aj ostatné strany, ktoré rokujú o zložení novej vlády, vo svojich programoch deklarujú spoluprácu s aktívnymi občanmi a organizáciami,“ hodnotí platforma Hlas občianskych organizácií.

Podľa analýzy hlasovaní v NR SR hnutie Sme rodina, strana Sloboda a solidarita a OĽaNO v minulom volebnom období najčastejšie podporili návrhy zákonov, ktoré zlepšujú prístup občanov k informáciám, participáciu na správe vecí verejných, a ktoré prispievajú k priaznivejšiemu prostrediu pre občianske organizácie. Program strany Za ľudí zároveň platforma vyhodnotila ako najpriaznivejší pre fungovanie občianskej spoločnosti.

„Hlasovanie poslaneckých klubov Sme rodina, SaS a OĽaNO v minulom volebnom období, ako aj väčšina programov možnej budúcej vlády naznačujú významnú podporu občianskej spoločnosti. Preto uvítame, keď sa tieto plány odrazia v jej reálnych krokoch a rozhodnutiach a prispejú tak k existencii priaznivého prostredia pre občiansku spoločnosť. Sme pripravení viesť s budúcou vládou konštruktívny dialóg aj v tomto volebnom období,“ uzatvárajú členské organizácie platformy.

Platforma Hlas občianskych organizácií hodnotila volebné programy z hľadiska zachovania a zlepšenia prostredia pre občiansku spoločnosť. Rovnako v tejto oblasti analyzovala hlasovania v NR SR k legislatívnym návrhov, ktoré predkladali jednotlivé politické strany počas siedmeho volebného obdobia.

V roku 2019 členské organizácie platformy vypracovali Návrh verejných politík. Ide o dokument, ktorý je víziou dobre fungujúcej občianskej spoločnosti a predstavuje hlavné legislatívne odporúčania na ochranu a zlepšenie súčasného legislatívneho, finančného a inštitucionálneho rámca pre občianske organizácie . Dokument bol minulý rok zaslaný všetkým politickým stranám (s výnimkou politickej strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko) s cieľom komunikovať potreby občianskeho sektora ako jedného z kľúčových pilierov demokratickej spoločnosti. Výstupy dokumentu mohli politické strany prijať v akejkoľvek miere podľa vlastného uváženia.