V týchto týždňoch nie je pozitívnych správ, nádeje a dobra nikde dostatok. Preto sme sa v platforme Hlas občianskych organizácií rozhodli informovať o výnimočných aktivitách, ktorými naše členské organizácie v čase pandémie pomáhajú. Každý týždeň zverejníme krátky výber z týchto činností. Veríme, že budú pre vás inšpiráciou a pomôžu vám aspoň trochu pozdvihnúť náladu v tejto náročnej situácii. Príjemné čítanie, buďte zdraví a zdravé.

Aby dobrovoľníci v čase korona vírusu naozaj pomáhali

V tomto extrémne náročnom období, kedy konkrétnym skupinám obyvateľstva môže ísť doslova o život, je akákoľvek pomoc cenná. Aby však naše snahy naozaj viedli k pomoci, netreba zabúdať na zodpovedný prístup a patričné opatrenia, ktoré si momentálna situácia vyžaduje. Súhrn zásad a odporúčaní pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky v čase koronavírusu a ich základné práva a povinnosti, by si mal prečítať každý, kto v tejto dobe chce akokoľvek priložiť ruku k dielu.

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s Centrom dobrovoľníctva v Banskej Bystrici k prehľadu dobrovoľníckych pravidiel vypracovali aj komplexný manuál pre samosprávy a občianske organizácie pre prácu a organizáciu dobrovoľníkov a dobrovoľníčky počas pandémie. Súčasťou manuálu sú dôležité dokumenty pre organizáciu práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, ako aj ďalšie užitočné dokumenty (napr. Zmluva o dobrovoľníckej činnosti, Kódex dobrovoľníka v čase epidémie, Súhlas so spracovaním osobných údajov), ktoré si môžete na stránke stiahnuť.

Nebezpečné klamstvá o koronavíruse

Je pravda, že keď budeme častejšie piť, vírus spláchneme do žalúdka? Naozaj horúci kúpeľ či sušič rúk zabíjajú koronavírus? Platí, že deti nemôžu ochorieť na COVID-19? V momentálnej situácii sme z každej strany doslova bombardovaní obrovským množstvom informácií o šíriacom sa koronavíruse, pričom vieme len veľmi ťažko zhodnotiť, ktoré z nich sú klamstvá, až nebezpečné nezmysly.

Aby ste sa v tomto informačnom kolotoči zorientovali, občianske združenie Slovenský pacient si na tieto „overené informácie“ posvietilo vo svojom článku. Prečítate si v ňom o najčastejších mýtoch, ktoré kolujú o koronavíruse. A aby ste v budúcnosti vedeli rozlíšiť, ktorá informácia je pravdivá a ktorá nie, v článku nájdete aj rady, ako tieto nezmysly rozpoznať.

Ako sa rozprávať sa s deťmi a mladými o koronavíruse

Nadácia pre deti Slovenska pripravila prehľad odporúčaní, ako o téme súčasnej pandémie hovoriť s deťmi a mladými ľuďmi. Vychádzajú z poznatkov viacerých odborníkov, prevažne z oblasti psychológie. V prehľade nájdete aj kapitoly, ktoré sa osobitne venujú deťom v období raného detstva, škôlkarom a predškolákom, deťom prvého a druhého stupňa základných škôl a stredoškolákom.

Nadácia zdôrazňuje, že „koronavírus bol vyhlásený za celosvetovú pandémiu a informáciám o ňom neuniknú ani deti a mladí ľudia. Táto téma dominuje v rozhovoroch, v médiách a na sociálnych sieťach. Okrem pravdivých informácií koluje aj veľa nepravdivých. Tieto informácie, súčasťou ktorých sú nezriedka aj témy smrti, choroby, možného nedostatku liekov či potravín a vážnych opatrení, sprevádza mnoho negatívnych emócií ako obavy, strach, úzkosť. Deti a mladí ľudia už sami na sebe zažívajú prijaté opatrenia ako zatvorené školy a škôlky, obmedzenie sociálneho kontaktu, zvýšená hygiena.“

Nezabúdame na vás – seniori nás potrebujú viac ako kedykoľvek predtým

Občianske združenie Post Bellum odštartovalo iniciatívu Nezabúdame na vás, ktorá má pomôcť starším ľuďom ohrozeným šíriacim sa vírusom. Pomoc sa zameriava predovšetkým na tých, ktorým sa združenie dlhodobo venuje – pamätníkom a pamätníčkam, ktorí nám v rámci dokumentačného projektu Príbehy 20. storočia vyrozprávali svoj životný príbeh. Ako hovorí Sandra Polovková, riaditeľka Post Bellum, „mnohí z týchto starých ľudí nasadili svoje životy na frontoch 2. svetovej vojny, trpeli v koncentračných táboroch alebo komunistických lágroch. V ťažkých časoch sa rozhodli nasadiť pre druhých, bojovali za slobodu. Teraz nastal čas, aby sme sa postarali my.”

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky občianskeho združenia budú pomáhať s nákupmi, vyzdvihnú lieky, vyvenčia psa či poskytnú podporu na telefóne. Iniciatívu spustili symbolicky v deň 78. výročia prvého dievčenského transportu zo Slovenska do Auschwitzu, na vrátnici domova Ohel David. V ňom žijú hlavne ľudia, ktorí prežili holokaust, dokonca aj jedna z už iba troch žijúcich žien, ktorá bola v prvom transporte z Popradu do Auschwitzu. V Post Bellum tiež ušili rúška, ktoré domovu odovzdali. Na webovej stránke je dostupné číslo na bezplatnú NONSTOP linku pre seniorov. Ak by ste sa chceli stať dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou, pokyny nájdete tiež na uvedenej stránke. Voľné ruky sú potrebné aj tu.

Chránime zdravie človeka v ohrození

Organizácia Človek v ohrození sa aj v tomto kritickom období zameriava na pomoc marginalizovaným rómskym komunitám, pretože súčasná situácia postihuje práve najslabších a chudobné komunity. Títo ľudia žijú v zlých životných podmienkach, kde často nemajú prístup ani k pitnej vode, nehovoriac o momentálne potrebnej dezinfekcii. Rovnako majú sťažený prístup k zdravotnej starostlivosti. V boji proti vírusu potrebujú našu pomoc, pretože ich zdravie je aj naším zdravím. Organizácia prízvukuje, že tým, že ochránime ich, ochránime aj seba.

Človek v ohrození pracuje priamo v týchto komunitách, kde vykonáva množstvo aktivít. Na začiatku zisťoval, aké sú potreby a riziká v komunitách. Informuje rodiny, ako sa chrániť a chrániť aj svoje okolie, zabezpečuje dezinfekčné a ochranné pomôcky. Organizácia je v úzkej spolupráci so starostami, odborníkmi, terénnymi pracovníkmi a pracovníčkami, asistentmi zdravia, zástupcami neziskových organizácií a ďalšími, aby situáciu v týchto komunitách zvládli za akéhokoľvek scenára. Človek v ohrození tiež mobilizuje dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, aby pomohli so šitím rúšok pre terénnych pracovníkov aj ľudí z komunít. Tie už dostali rodiny napríklad vo Sveržove, Petrovanoch alebo Kojaticiach.