V týchto týždňoch nie je pozitívnych správ, nádeje a dobra nikde dostatok. Preto sme sa v platforme Hlas občianskych organizácií rozhodli informovať o výnimočných aktivitách, ktorými naše členské organizácie v čase pandémie pomáhajú. Každý týždeň zverejníme krátky výber z týchto činností. Veríme, že budú pre vás inšpiráciou a pomôžu vám aspoň trochu pozdvihnúť náladu v tejto náročnej situácii. Príjemné čítanie, buďte zdraví a zdravé.

V tomto prehľade sa dozviete sa, že mimovládky sa aj v čase pandémie starajú o chorých, dohliadajú na dodržiavanie ženských práv pri pôrodoch a pomáhajú ľuďom z iných krajín. Zistíte tiež, že vyučovanie na diaľku nemusí byť vďaka zaujímavým trikom trápenie a čo nové sa deje v kultúrnom priestore Novej Cvernovky.

Pomáhame chorým, hoci na diaľku

Organizácia muskulárnych dystrofikov je jediná špecifická organizácia detí a dospelých so svalovou dystrofiou a iným nervovosvalovým ochorením. Svojim členom vytvára odborné aj ľudské zázemie, aby zmiernila rozsiahle dôsledky ťažkého telesného postihnutia. V čase súčasnej pandémie bola organizácia nútená prejsť do on-line režimu. Svoje služby poskytujú klientom a klientkám zo svojich domovov telefonicky a e-mailom. Táto výnimočná situácia prináša nové otázky a nové problémy, na ktoré je potrebné reagovať.

Upozorňujú na akútne problémy tracheotomizovaných pacientov so zdravotníckym materiálom, hľadajú možnosti, ako im chýbajúci materiál získať a dodať. Informujú o rôznych službách pre ľudí so zdravotným postihnutím: dávajú im tipy na donášku potravín, liekov a možnostiach prepravy, vysvetľujú ako využívať eRecept, ponúkajú pomoc s nákupmi. Informujú o dočasnej zmene vo vykonávaní osobnej asistencie rodinnými príslušníkmi, kvôli problémom s prítomnosťou osobných asistentov a ochranou ohrozených skupín.

Osobitne venujú pozornosť osobným asistentom a asistentkám, ktorí pre obmedzený kontakt s klientmi v čase tejto mimoriadnej situácie ostali bez príjmu. Práca osobného asistenta a asistentky totiž nie je zamestnaním podľa Zákonníka práce. Organizácia im ponúka pomoc pri vybavovaní žiadosti o jednorazovú humanitárnu pomoc, o ktorú môžu momentálne požiadať prostredníctvom MPSVR SR. Všetky informácie spolu s dokumentmi, ako aj všetky aktuality o koronavíruse nájdete na ich webovej stránke alebo na Facebooku.

Nezabúdame na pôrody a ženské práva počas pandémie

Už niekoľko rokov občianske združenia Občan, demokracia a zodpovednosť a Ženské kruhy informujú o porušovaní ľudských práv žien pri pôrodoch v slovenských nemocniciach. V súčasnej kritickej situácii tieto organizácie poukázali na to, že tehotné a rodiace ženy predstavujú špecifickú skupinu zraniteľného obyvateľstva, ktorej je potrebné venovať zvláštnu pozornosť. Aj počas epidémie je zdravotná starostlivosť súvisiaca s pôrodom neodkladnou a musí spĺňať príslušné štandardy.

Napriek tomu sa však ďalej prehlbuje porušovanie práv žien v pôrodniciach. Spočíva aj v nedodržiavaní zdravotníckych štandardov a znižovaní kvality poskytovanej pôrodnej starostlivosti. To je v priamom rozpore s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v čase pandémie. Občianske združenia preto upozornili vládu, krízový štáb, ministerstvo zdravotníctva, všetky nemocnice na Slovensku i ďalšie zodpovedné inštitúcie na neprípustnosť tohto stavu. V otvorenej výzve žiadajú kompetentých, aby mali ženy rodiace počas epidémie zabezpečenú kvalitnú, na ľudských právach a zdravotníckych štandardoch založenú pôrodnú starostlivosť. Poukazujú na konkrétne pochybenia pri pôrodoch a približujú opatrenia, ktoré odporúča WHO. Viac informácií nájdete vo výzve na stránke organizácie, ktorá je dostupná aj v anglickej verzii.

Pomáhame ľuďom z iných krajín

Na Slovensku žije a pôsobí množstvo ľudí pochádzajúcich z cudzích krajín, na ktorých situáciu mimovládky taktiež nezabudli. Organizácia Liga za ľudské práva sa venovala zmenám zákona o pobyte cudzincov, ktoré parlament schválil minulý týždeň v rámci opatrení v súčasnej situácii. Celý proces organizácia pozorne sledovala a aktívne pripomienkovala. Výsledkom je, že cudzinci legálne žijúci na Slovensku sa nemusia v čase pandémie obávať o udržanie legálnosti svojho pobytu. Všetky prijaté zmeny zákona organizácia spracovala v slovenskom aj anglickom jazyku. Na jej stránke nájdete aj komplexný informačný balík o opatreniach, ktoré prijali slovenské orgány a týkajú sa cudzincov žijúcich na Slovensku (v angličtine a slovenčine).

Učenie na diaľku nemusí byť trápenie

Učenie z domu je jednou z obrovských výziev súčasných týždňov. Zápasia s ním deti, rodičia, ale aj samotní učitelia a učiteľky. Inštitút pre aktívne občianstvo nám však ukazuje, že sa to dá zvládnuť aj hravo a vôbec to nemusí byť útrpné. V rámci svojho programu Školy, ktoré menia svet prináša inšpiratívne tipy, ako nenáročne a kreatívne motivovať žiakov a žiačky k tomu, aby boli aktívni aj na diaľku. V ich blogu nájdete mnoho odporúčaní na to, aké nástroje a platformy použiť, aby bolo online vyučovanie jednoduché a zábavné. Alebo aj nápady, ako so žiakmi a žiačkami komunikovať a plánovať hodiny a na čo sa okrem bežného učiva zamerať. A v ich už existujúcej metodickej príručke môžete objavovať aktivity, ktoré sa dajú prispôsobiť a využiť na prácu z domu. Tak smelo do učenia!

“Učenie na diaľku nemusí byť trápenie, práve naopak – využime príležitosť zoznámiť sa s učebnými pomôckami, ktoré nám ponúka 21. storočie a vyťažme z nich čo najviac teraz i pre obohatenie svojej praxe v budúcnosti. S trochou predstavivosti a šikovnosti spoločne zvládneme učiť inovatívne, príjemne a zážitkovo i mimo školských lavíc.” Inštitút pre aktívne občianstvo

Na kultúru aj online

Už je to niekoľko týždňov, čo kultúrny priestor Novej Cvernovky zíva prázdnotou. Žiadna hudba, prednášky, žiadne podujatia. Minulý piatok však Nová Cvernovka odštartovala livestream online párty Nočná, na ktorej vystúpili zástupcovia klubovej scény západnej a východnej Európy – STX, Peal, Kabal a Matwe. Momentálne jej tím plánuje akcie na leto a pripravuje online program v podobe hudobných podujatí, diskusií, prednášok, ale aj videí z komunitného života. Tešiť sa môžete napríklad na cyklus historických prednášok History Cabinet, diskusné večery Tabuľa, program Nestrácajme čas alebo aj na online Deň otvorených ateliérov naplánovaný tradične na 1. Mája. Zároveň Nová Cvernovka oživuje svoj YouTube kanál, kde nájdete kopec nového obsahu.