V týchto týždňoch nie je pozitívnych správ, nádeje a dobra nikde dostatok. Preto sme sa v platforme Hlas občianskych organizácií rozhodli informovať o výnimočných aktivitách, ktorými naše členské organizácie v čase pandémie pomáhajú. Každý týždeň zverejníme krátky výber z týchto činností. Veríme, že budú pre vás inšpiráciou a pomôžu vám aspoň trochu pozdvihnúť náladu v tejto náročnej situácii. Príjemné čítanie, buďte zdraví a zdravé.

V dnešnom blogu si prečítate o celosvetovom hnutí #GivingTuesday, ktoré bude tento rok v niečom iné. Mladí ľudia vám odporučia, ako si vytvoriť video z pohodlia domova. Nájdete inšpiráciu, ako dostať odpovede na náročné otázky v tejto kritickej situácii, aby sme ju zvládli s rozvahou, aj keď život sa nedeje podľa predstáv. Rovnako sa dozviete, ako inde pomáhajú s citom.

Darovací utorok v období pandémie

Nadácia Pontis

Nadácia Pontis je na Slovensku ambasádorskou organizáciou globálneho hnutia #GivingTuesday. #GivingTuesday je celosvetová iniciatíva, ktorá vyvrcholí 5. mája 2020, kedy budú ľudia z celého sveta oslavovať dobré skutky v dobe pandémie. Ide o sviatok štedrosti, dávania a dobrovoľníctva. Jedinečným spôsobom spája rôzne skupiny ľudí – neziskové organizácie, občianske združenia, firmy, rodiny aj jednotlivcov a povzbudzuje ich k prejavom štedrosti.  Na stránke www.GivingTuesday.sk môžete prihlásiť projekty,  ktoré v aktuálnej situácii hľadajú podporu – či už dobrovoľníkov, expertnú radu, finančnú alebo materiálnu pomoc. Môžete tak pomôcť neziskovej organizácií alebo vášmu priateľovi, či náhodnému človeku na ulici. Projekty, ktoré sa postupne prihlasujú, si môžete na stránke vyhľadať a podporiť z pohodlia vášho domova. Počas 24-hodinového darcovského maratónu v priebehu tohto dňa môžu aj pomáhajúce organizácie mobilizovať svojich darcov a podporovateľov a súťažiť o to, kto za deň vyzbiera najviac peňazí. Ku #GivingTuesdayNow sa pridávajú desiatky krajín a milióny ľudí na celom svete, ktorí budú v tento deň šíriť dobro a štedrosť vo svojom okolí. O tom, ako sa zapojiť, čítajte tu.

Giving Tuesday Now

Zmúdri pri tvorbe videí

Rada mládeže Slovenska & Zmudri

Členská organizácia Rady mládeže Slovenska Zmudri vytvára obsah neziskovej online platformy určenej pre mladých ľudí aj učiteľov. Nájdete tam kurzy na dôležité témy ako kritické myslenie, finančná gramotnosť, výber vysokej školy, zvládanie stresu a mnoho ďalších. V tejto mimoriadnej situácii sa rozhodli uľahčiť život učiteľom, lektorom, rodičom a každému, kto by sa chcel naučiť vytvárať vlastný pútavý náučný videoobsah. Preto sa v Zmudri pustili do tvorby video kurzu, ktorý vysvetľuje a ponúka návod na jednoduchú tvorbu video obsahu z domáceho prostredia. V rámci kurzu sa zoznámite s know-how, tipmi, trikmi a skúsenosťami od tvorby scenára až po strih videí či ich distribúciu. Kurz je určený pre úplných začiatočníkov, ktorí sa chcú naučiť ako tvoriť vzdelávacie videá, a to z pohodlia domova a dostupnou technikou, akou je napr. vstavaná webkamera alebo diktafón v telefóne. Nepotrebujete k tomu nevyhnutne profesionálnu kameru, svetlá či mikrofóny. Takisto sa nebudete zaoberať zložitými efektmi, animáciami, ktoré si vyžadujú platený softvér.

Ako S ROZVAHOU zvládnuť súčasnú pandémiu

ČERVENÝ NOS Clowndoctors, Liga za duševné zdravie, Národné centrum zdravotníckych informácií a VIA IURIS

Viete čo robiť, ak Vás v karanténe premôže zlá nálada? Čo so školskými poplatkami, keď sú školy a škôlky momentálne zatvorené? Ako zvládnuť predpis liekov na diaľku?

Milióny ľudí po celom svete zostali doma a bez ohľadu na príslušnosť si všetci kladú rovnaké otázky, ktoré majú dopad na náš osobný i pracovný život. Na škále od úplnej paniky až po ľahostajnosť riešime v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 zdravotné, právne či psychologické aspekty, ktoré priniesla táto nečakaná situácia. Štyri organizácie (ČERVENÝ NOS Clowndoctors, Liga za duševné zdravie, Národné centrum zdravotníckych organizácií a VIA IURIS) sa preto rozhodli spojiť sily a v spoločnej informačnej kampani – S rozvahou – chcú v najbližších týždňoch ponúkať návod, ako súčasnú situáciu zvládnuť, čo najlepšie. Návštevníci a návštevníčky webovej stránky www.srozvahou.sk budú mať k dispozícii niekoľko tematických celkov s užitočnými informáciami a odpoveďami na mnohé aktuálne otázky súvisiace s pandémiou koronavírusu. Na tak dlho, ako bude treba. Aby sme ako spoločnosť boli jednotní, informovaní a konali S rozvahou.

SROZVAHOU.sk

Keď život nie je podľa predstáv

Fórum života

Centrum konkrétnej pomoci Femina je projekt organizácie Fórum života. Ide o online poradenstvo pre ženy, členov rodiny, starších ľudí, ktorí sa v tomto kritickom období ocitli v ťažkej životnej situácii a potrebujú pomoc. Odborníčky z centra tak pomáhajú obetiam diskriminácie, násilia, riešia krízy v rodinách, sociálnu núdzu alebo nedostatok potravín. Pomáhajú v prípadoch, keď ľudia nemajú kde bývať. Taktiež poskytujú poradenstvo nečakane tehotným. Čet je k dispozícii na www.centrumfemina.sk, zatiaľ v skúšobnej dobe počas pracovných dní od 9:00 hod. do 11:00 hod. Mimo tohto času môžete nechať správu a z centra sa vám ozvú v najbližší pracovný deň. Četovať môžete dokonca aj anonymne. Organizácia spolupracuje s právnikmi, psychológmi a terapeutmi a gynekológmi, ktorí pomáhajú bez ohľadu na sociálnu alebo ekonomickú situáciu klientov a klientiek. V rámci tohto projektu sa im napríklad podarilo zabezpečiť notebooky pre viacdetnú rodinu, aby sa deti mohli zúčastňovať vyučovania. Pred veľkonočnými sviatkami pomohli umiestniť mamičku s deťmi do krízového centra.

Centrum Femina

Pozor krehké – pomáhame s citom

Nadácia SOCIA

Nadácia SOCIA svojimi aktivitami a vďaka finančnej podpore ovplyvňuje zmeny sociálneho systému v prospech ohrozených sociálnych skupín obyvateľstva. V spolupráci s odborníkmi a odborníčkami pripravila odporúčania pre podporu prijímateľov sociálnych služieb a podporu pracovníkov. Vychádzajú z praktických riešení súčasnej situácie v rôznych zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku a v zahraničí, odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie a príkladov dobrej praxe. Odporúčania sú rozdelené do troch častí so zameraním na podporu rôznych skupín, a to (1) špecifické odporúčania pre podporu prijímateľov sociálnych služieb so zdravotným postihnutím a seniorov, ktorým sa poskytujú sociálne služby v pobytových zariadeniach; (2) špecifické odporúčania pre podporu prijímateľov sociálnych služieb so zdravotným postihnutím a seniorov v ambulantných a terénnych sociálnych službách; (3) všeobecné odporúčania pre podporu zamestnancov sociálnych služieb. Detaily k odporúčaniam nájdete tu. Na stránke nadácie si môžete prezrieť aj ich vlastný komiks o tom, ako zvládnuť pandémiu.