V týchto týždňoch nie je pozitívnych správ, nádeje a dobra nikde dostatok. Preto sme sa v platforme Hlas občianskych organizácií rozhodli informovať o výnimočných aktivitách, ktorými naše členské organizácie v čase pandémie pomáhajú. Každý týždeň zverejníme krátky výber z týchto činností. Veríme, že budú pre vás inšpiráciou a pomôžu vám aspoň trochu pozdvihnúť náladu v tejto náročnej situácii. Príjemné čítanie, buďte zdraví a zdravé.

V dnešnom blogu nájdete tipy ako sa angažovať v boji za ochranu klímy, informácie o pomoci cudzincom alebo o spájaní sa organizácií pre ochranu zraniteľných skupín. Dočítate sa aj o výsledkoch reprezentatívneho prieskumu o zmenách vo vzdelávaní a na záver vám ponúkame malú ochutnávku z textu o hodnote staroby v týchto časoch.

Klimatický aktivizmus z domu

Greenpeace Slovensko

Súčasná situácia s koronavírusom obmedzila aj spôsoby, akými vieme vyjadriť, že nám záleží na dianí v našom okolí. Organizácia Greenpeace Slovensko, ktorá sa dlhodobo zameriava na ochranu životného prostredia, preto vytvorila prehľad spôsobov, ako vieme zostať aktívni a angažovať sa aj z domu. Môžeme začať napríklad rozhovormi o klimatickej kríze s vašimi blízkymi pri jedle alebo online hľadaním a budovaním vzťahov s ľuďmi vo vašom okolí, ktorí sa venujú téme klimatickej krízy a ochrany životného prostredia. Môžeme si prečítať knihy o životnom prostredí, na ktoré sme nemali doteraz čas, alebo si pozrieť tematický dokument či film a týmito príbehmi sa inšpirovať. Rovnako sa môžeme zúčastniť rozhovorov, webinárov, kurzov alebo debát o klimatickej kríze cez internet. Zapájajme sa na sociálnych sieťach a nezabúdajme na svoje spotrebiteľské návyky ani počas pandémie.

Greenpeace

zdroj: Peter Caton / Greenpeace

Aby sa cudzinci cítili na Slovensku ako doma

Mareena

Mareena je občianske združenie, ktoré poskytuje integračné služby. Množstvo jeho dobrovoľníkov a dobrovoľníčok pomáha v rôznych častiach Slovenska, kde pomáhajú pri integrácii ľudí s medzinárodnou ochranou. Združenie sa tak snaží vytvoriť podmienky pre rodiny a jednotlivcov, aby sa mohli úspešne realizovať v našej krajine, nadviazať pracovné aj osobné vzťahy, a stať sa tak súčasťou slovenskej spoločnosti. V tomto kritickom období Mareena zverejňuje dôležité praktické informácie v angličtine, ktoré súvisia s vývojom situácie na Slovensku. Združenie pripravilo napr. zoznam organizácií, ktoré pomáhajú cudzincom v týchto kritických dňoch. Nájdu v ňom meno organizácie, jej konkrétne aktivity, sídlo, kontaktné údaje a dobu prevádzky. Rovnako na ich facebookovej stránke nájdete aktuálne opatrenia v súvislosti s koronavírusom. V stredu, 29. apríla, organizujú online workshop „How to find a job during Corona crisis“ (Ako si nájsť prácu v čase koronakrízy). Workshop je určený pre všetkých zahraničných rezidentov žijúcich na Slovensku a bude vedený v angličtine. S Mareenou sa môžete dokonca zúčastniť online jazykovej kaviarne alebo sa naučiť variť nové jedlá.

mareena

zdroj: www.facebook.com/mareena.sk

Prieskum o zmenách vo vzdelávaní

Aký majú rodičia postoj k aktuálnym témam vo vzdelávaní? Malo by podľa nich dôjsť k zmenám v obsahu vzdelávania? A ako vnímajú systém hodnotenia svojich detí, či ich prepadávanie?

Aj na tieto otázky odpovedali rodičia základných škôl v rámci reprezentatívneho prieskumu, ktorý v polovici apríla realizovala agentúra Focus pre Komenského inštitút. Otázky sa týkali aktuálnej zmeny v hodnotení žiakov, prepadávania a obsahu vzdelávania, ktoré začiatkom apríla predstavilo ministerstvo školstva a Štátny pedagogický ústav. Z prieskumu vyplýva, že rodičia vítajú navrhované zmeny vo vzdelávaní, a to nielen v čase trvania pandémie, ale aj po nej. Kompletné vyhodnotenie výsledkov prieskumu nájdete TU. Komenského inštitút je vzdelávací program pod vedením organizácie Živica.

Živica

zdroj: facebook.com/Komenskehoinstitut

Organizácie sa spojili pre ochranu zraniteľných

26 mimovládnych organizácií

26 organizácií, ktoré pracujú so zraniteľnými skupinami obyvateľstva, sa spojilo a vydalo spoločné vyhlásenie, ktoré podpísali desiatky ďalších organizácií. Vyhlásenie sa zameriava na rodiny s deťmi alebo členmi so závažným ochorením, rodiny s deťmi alebo členmi so zdravotným postihnutím, seniorov, ženy a deti zažívajúce domáce násilie, obete domáceho násilia, nízkopríjmové rodiny a mladých ľudí, ľudí bez domova, obyvateľov vylúčených lokalít, žijúcich v generačnej chudobe, cudzincov (osoby v zaistení, žiadatelia o azyl, osoby s udelenou medzinárodnou ochranou, štátni príslušníci tretích krajín s prechodným a trvalým pobytom), injekčných užívateľov drog a osoby pracujúce v sex-biznise. Rozsiahle vyhlásene je rozdelené na časti, ktoré sa osobitne venujú každej z týchto skupín, problémom, ktorým títo ľudia čelia, a ich prípadným riešeniam.

„Každá z organizácií, ktoré toto vyhlásenie vypracovali, s niektorou z týchto zraniteľných skupín dlhodobo pracuje, a pomáha v rámci svojich možností aj počas pandémie. Táto situácia ale presahuje každého z nás a my si uvedomujeme, že je väčšia než naše zameranie. Rozhodli sme sa preto spoločne identifikovať náročné životné situácie, s ktorými sa stretávajú a poukázať na dôležitosť spolupráce. Len spoločnými silami a v spolupráci neziskového sektora, občanov, firiem, samospráv a štátu vieme aspoň s časťou z nich pohnúť. Spoločne, na základe našich praktických skúseností a expertízy, ako aj s podporou desiatok ďalších organizácií a osôb, preto upozorňujeme na najvýznamnejšie problémy, ktoré si vyžadujú aj pozornosť verejných činiteľov a zodpovedných inštitúcií, pričom zároveň ponúkame našu expertízu a pomoc pri hľadaní riešení,“ zdôrazňujú organizácie

Spájame sa

zdroj: clovekvohrozeni.sk

O hodnote staroby

PDCS

„Kríza nás núti rozmýšľať. Prehodnocovať veci, čo sa zdali samozrejmé, čo mal každý pod kožou od materskej škôlky. Korona je však výnimočná nielen tým, že nepozerá na hranice, bohatstvo, či postavenie. Prinútila nás k niečomu, na čo sme vo víre konzumerizmu úplne zabudli. Všímať si starých ľudí. Tento vírus útočí na tých, ktorí sú často v našich spoločnostiach úplne odpísaní. Vráskaví, nepotrební, zabudnutí v zariadeniach či v domácej osamelosti. Označenie „seniori“ je lepšie ako socialistické „dôchodcovia“, neprekryje však veľkú dávku ľahostajnosti a opovrhnutia, ktorými naša spoločnosť starých ľudí častuje. Možno je práve táto kríza šancou na znovunavrátenie dôstojnosti a hodnoty starobe.“ Takto píše vo svojom zaujímavom blogu, ktorý sa venuje téme hodnoty staroby, Zuza Fialová, trénerka a analytička v organizácii PDCS. Text napísala spolu s kolegom Dušanom Ondruškom a je súčasťou cyklu Korona a konflikty.

Staroba

zdroj: Daniel Garcia – Walking Together 

Hlavná ilustrácia článku: freepik.com