V platforme Hlas občianskych organizácií sme sa rozhodli informovať o výnimočných aktivitách, ktorými naše členské organizácie v čase pandémie pomáhajú. Pre lepšiu predstavu vám preto každý týždeň ponúkame krátky výber z týchto činností. Príjemné čítanie, buďte zdraví a zdravé.

V dnešnom blogu nahliadneme do aktivít dobrovoľníkov, ktorí doučujú deti ohrozené sociálnym vylúčením. Zistíme, čo robiť, keď chceme učiť o meniacej sa klíme. Oboznámime vás s online kultúrnymi podujatiami banskobystrickej Záhrady a LGBT divadla. A v neposlednom rade vám ponúkneme informácie o tom, ako v tomto období získavať dary.

Ohrozené deti doučujeme online

Centrum dobrovoľníctva

Spojivko je dobrovoľnícky doučovací program, ktorý vedie Centrum dobrovoľníctva. Jeho cieľom je individuálne doučovanie a mentoring detí, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením, a ktoré navštevujú nízkoprahové komunitné centrá Kotvička a Kompas v Banskej Bystrici. Dobrovoľník/dobrovoľníčka centra sa stretáva s konkrétnym dieťaťom raz týždenne a pomáha mu s prípravou do školy, s písaním domácich úloh a opakuje s ním učivo. Keďže základné školy spustili počas pandémie koronavírusu vyučovanie online, tieto deti zostali opäť na okraji. Preto Centrum dobrovoľníctva spustilo program online. Pre nízkoprahové zariadenie Kotvička kúpili nový počítač, pomocou ktorého sa deti môžu zúčastniť doučovania na diaľku. V programe je momentálne zapojených 9 detí, ktoré sa pravidelne každý týždeň stretávajú s pridelenými dobrovoľníkmi/dobrovoľníčkami.

Logo Spojivko

zdroj: Centrum dobrovoľníctva

Chcete učiť o klíme?

Priatelia Zeme – CEPA

Organizácia Priatelia Zeme – CEPA chystá webinár o tom, ako pripraviť mladých ľudí na život v čase meniacej sa klímy. Webinár organizuje pre učiteľov základných a stredných škôl a pre iných pedagogických pracovníkov/pedagogické pracovníčky v okresoch Kežmarok, Rimavská Sobota, Rožňava a Prievidza. „Pandémia koronavírusu nám dáva pocítiť, ako bleskovo sa môže zmeniť situácia, na ktorú sme si zvykli a ktorú považujeme za normálnu. Na dvere civilizácie však už niekoľko desaťročí stále hlasnejšie klope iná, neporovnateľne vážnejšia kríza. Rýchlo sa meniaca klíma tvrdo zasiahne najmä do života našich detí. A ten im skomplikujú aj iné faktory: ropný zlom, vyčerpanie zásob dôležitých surovín, úbytok biodiverzity, pokles úrodnosti pôd a ďalšie trendy, ktoré sú globálne, prepojené a často majú nevratné dôsledky. O tom, aký charakter bude mať spoločnosť už v blízkej budúcnosti, rozhodne to, či spoločnosť dokáže tieto trendy oslabiť a zvrátiť a to, ako sa na prichádzajúce krízy adaptujú rodiny, komunity a regióny. Práve v tom majú nezastupiteľnú úlohu školy.“ informujú Priatelia Zeme. Webinár sa bude venovať informáciám o klíme a známym a neznámym súvislostiam. Rovnako bude vysvetľovať, aké poslanie má škola v situácii s meniacou sa klímou a učiteľom/učiteľkám a školám predstaví rôzne tipy a podnety. Viac informácií o webinári nájdete TU.

Včely na kohútiku

foto: Faizan Khan

Hudba až do obývačky

Záhrada – Centrum nezávislej kultúry

Záhrada – centrum nezávislej kultúry je nezisková organizácia, ktorá poskytuje priestor pre súčasné a komunitné umenie vo forme divadelných a tanečných predstavení, koncertov, festivalov a výstav, ale aj pre vlastnú umeleckú tvorbu (Divadlo v Záhrade) a vzdelávanie. V súčasnom období spolu so zástupcami banskobystrickej elektronickej klubovej scény organizuje dvakrát do týždňa online hudobné streamy, aby priniesli hudbu rovno do vašej obývačky. Okrem toho v Záhrade pracujú na zveľaďovaní priestoru centra, aby sa návštevníci/návštevníčky po pandémii vrátili do vynovených priestorov. Záhrada je okrem spomenutého aj domovskou scénou Mestského divadla – Divadla z Pasáže, ktoré je jediné profesionálne komunitné divadlo na Slovensku pracujúce s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením, a v súčasnosti aj s inými komunitami (napr. Rómovia, prisťahovalci, ľudia zo sociálne znevýhodneného prostredia, a pod.). Rovnako v nej sídli občianske združenie SKOK!, ktoré je informačným a rezidenčným centrom pre súčasný tanec a fyzické divadlo.

Koncert Zahrada

zdroj: Záhrada – centrum nezávislej kultúry

Aj LGBT divadlo je online

Divadlo Nomantinels

Divadlo Nomantinels je na Slovensku jediným LGBT divadlom. Venuje sa témam rodu, pohlavia, rodovej rovnosti, potláčania rodových stereotypov a boju proti diskriminácii a násiliu na ženách. Robí tak prostredníctvom kultúry, cez divadelné inscenácie, vydáva tiež magazín, organizuje festivaly a workshopy. Takýmto spôsobom sa snaží formovať naše predstavy o rôznych menšinách a prispieť k rešpektovaniu inakosti. Keďže divadlá momentálne nepatria medzi priestory, ktoré môžeme navštevovať, aj Nomantinels sa rozhodlo ponúknuť svoje predstavenia cez internet. Môžete tak vidieť napríklad tri minidrámy – Identikit, ktoré sa zaoberajú témami oplodnenia, zmeny mena v dokladoch či liečby homosexuality. Online nájdete aj drámu Reverenda Domina, ktorá sa odohráva v kláštore. Divadlo zverejnilo tiež drámy Naruby, Nadoraz a Pripojení. Jeho tvorbu hľadajte na YouTube kanály.

Teplé divadlo

zdroj: Divadlo Nomantinels

Dary počas krízy?

Centrum pre Filantropiu

Portál DARUJME.sk, ktorý spravuje organizácia Centrum pre filantropiu, prináša deväť odporúčaní pre získavanie darov počas krízy. Odporúčania vypracovali spolu s partnerským združením marketingových expertov z United Brand Advisors a sú určené pre neziskové organizácie. Tipy sa týkajú tém fundraisingu, komunikácie alebo marketingu. Nájdete v nich napríklad odporúčania ako komunikovať online, na čo pri komunikácii nezabúdať alebo či vôbec žiadať o dary v čase krízy. Dozviete sa viac o tom, prečo je potrebné sa dostatočne vizuálne odlíšiť, komunikovať pozitívne, aktivizovať cieľovú skupinu a informovať darcov o tom, aká je ich podpora pre vás dôležitá. Ak ste tak ešte neurobili, môžete sa tiež prihlásiť do uzatvorenej facebookovej skupiny DARUJME.sk a sledovať ich verejnú facebookovú stránku, kde nájdete k téme darcovstva aktuálne informácie.

Darujme.sk

zdroj: DARUJME.sk

Titulná fotografia: Záhrada – centrum nezávislej kultúry