V platforme Hlas občianskych organizácií sme sa rozhodli informovať o výnimočných aktivitách, ktorými naše členské organizácie v čase pandémie pomáhajú. Pre lepšiu predstavu vám preto každý týždeň ponúkame krátky výber z týchto činností. Príjemné čítanie, buďte zdraví a zdravé.

V dnešom prehľade sa dočítate o prieskume v skupine chudobných rómskych žiakov/žiačok, o cudzojazyčnom prehľade informácií o koronakríze alebo o výhodách filantropie v kritických časoch. Nájdete v ňom odporúčania o tom, ako informovať o sociálnych témach, a tiež rady, ako postupovať, ak máte choré pľúca.

„Online“ a „offline“ žiaci

eduRoma

Občianske združenie eduRoma realizovalo prieskum vzdelávania a v rámci jeho druhej fázy prieskumu zisťovali, aký je rozdiel medzi „online“ a „offline“ žiakmi z chudobných rómskych komunít a čoho sa najviac obávajú po návrate do školy. Zamerali sa pritom na dve skupiny chudobných rómskych žiakov a žiačok. Prvá skupina má doma materiálno-technické možnosti pre online vzdelávanie, druhá tieto možnosti nemá. Podľa organizácie však vlastníctvo telefónu, či počítača a možnosť prístupu na internet nie je jediným a ani rozhodujúcim pre úspešné zvládnutie tejto vzdelávacej krízy a dobehnutie učiva po návrate do školy. Preto sa na žiakov a žiačky z chudobného prostredia pozreli z ich perspektívy s cieľom identifikovať ďalšie faktory, ktoré im sťažujú vzdelávanie na diaľku a predurčujú ich na vzdelávanie v prezenčnej forme. Tieto faktory identifikovali prostredníctvom 86 pološtruktúrovaných rozhovorov s rómskymi žiakmi a žiačkami z druhého stupňa základných škôl z košického, prešovského a banskobystrického kraja. Výsledky prieskumu môžu poslúžiť učiteľom, vychovávateľom a mentorom ako účinná diagnostická pomôcka, keď budú chcieť bližšie špecifikovať a určiť smer kompenzačného (vyrovnávacieho) vzdelávania pre chudobných žiakov po návrate do škôl.

Edu Roma

zdroj: facebook.com/eduroma.sk

O koronakríze vo viacerých jazykoch

Liga za ľudské práva/OZ Marginal/Centrum pre výskum etnicity a kultúry/Nadácia Milana Šimečku

V rámci projektu KapaCITY, ktorý sa venuje podpore integrácie cudzincov na lokálnej úrovni, štyri spolupracujúce  mimovládne organizácie (Liga za ľudské práva, Marginal, Centrum pre výskum etnicity a kultúry a Nadácia Milana Šimečku) pripravili pre cudzincov a samosprávy aktualizovaný súhrnný prehľad najdôležitejších informácií o koronakríze na Slovensku, a to vo viacerých jazykoch. Tieto informácie sú totiž pre cudzincov ťažko dostupné pre jazykovú bariéru, ale aj ich roztrúsenosť na rôznych webstránkach. Prehľad je dostupný v slovenčine, angličtine, ruštine a srbčine. Slovenskú, ruskú a srbskú verziu nájdete na: https://bit.ly/35ZOKLw a anglickú verziu tu: https://bit.ly/2Zak1Ki.

KapaCITY

zdroj: facebook.com/Ligazaludskeprava

Výhody filantropie v kritických časoch

Nadácia Pontis

Martina Kolesárová, riaditeľka Nadácie Pontis, píše o tom, že filantropické inštitúcie a iniciatívy vedia vďaka efektívnej pomoci a silným partnerstvám zakročiť v kritických časoch, aké prežívame aj teraz, rýchlejšie ako štát. Filantropická pomoc prináša podľa nej v čase koronakrízy tri výhody.

„Filantropické aktivity dnešných dní – od malých zbierok na materiálno-technickú podporu zdravotníctva až po financovanie inovatívnych výskumov – majú v boji s vírusom a jeho následkami nezastupiteľné miesto. Nadácie, darcovské iniciatívy či vnímaví jednotlivci prinášajú v komplikovaných časoch tri výhody, o ktoré sa môžu oprieť všetci ostatní. Poskytujú flexibilné a rýchle finančné zdroje, ktoré nie sú spojené so zdĺhavou byrokraciou, vytvárajú silné partnerstvá, ktoré sú kľúčové pre riešenie krátkodobých následkov, a podporujú inovácie, ktoré hľadajú riešenia s dlhodobým dosahom,“ vysvetľuje Martina Kolesárová v článku, ktorý si môžete prečítať TU.

Pontis

zdroj: United Nations COVID-19 Response, Unsplash.com

Pomenúvajme veci správne

Nadácia SOCIA

Odkedy vypukla pandémia, jednou z hlavných tém sa stala situácia v domovoch sociálnych služieb, zariadeniach pre seniorov alebo domovoch dôchodcov. V Nadácii SOCIA si všimli, že pre ľudí, ktorí sa nevenujú profesionálne sociálnym témam, môže byť používanie týchto pojmov ako napríklad „domov sociálnych služieb“ alebo „zariadenie pre seniorov“ komplikované. Ak sa nesprávne používajú, ľudia môžu byť zmätení a neistí. Preto odborníci z nadácii pripravili prehľad pojmov a ich vysvetlenia, ktorý môžete nájsť TU.

Socia

zdroj: Cristian Newman, Unsplash.com

Mám choré pľúca. Čo môžem teraz robiť?

Slovenský pacient

Občianske združenie Slovenský pacient rady a tipy pre ľudí, ktorí trpia chronickými chorobami pľúc a obávajú sa aj ochorenia COVID-19, ktorý môže mať práve u nich ťažší priebeh. Vo svojom článku organizácia informuje o tom, ako pokračovať v liečbe astmy, či je liečba kortikoidmi bezpečná a či môže nejak človeku uškodiť. Zameriava sa to, čo robiť, ak sa u nás prejavia podozrivé príznaky, ako znížiť riziko nákazy koronavírusom, čo treba dodržať pri pobyte doma alebo ako to je s kontrolami u lekára. Ponúka tiež rady, čo robiť, ak máme podozrenie na infekciu koronavírusom alebo keď sa choroba objaví. Na konci tiež nájdete informácie o chronických chorobách pľúc a bronchiektáze.

Slovenský pacient

zdroj: Volodymyr Hryshchenko, Unsplash.com

Titulná fotografia: Tim Marshall, Unsplash.com