V uplynulých  týždňoch sme vám pravidelne prinášali pozitívne správy o výnimočných aktivitách, ktorými členské organizácie platformy Hlas občianskych organizácií pomáhali v čase pandémie. Situácia sa však zlepšuje a my sme radi, že vás môžeme informovať aj o iných  skvelých aktivitách našich organizácií, pre ktoré sa otvára priestor. 

V dnešnom prehľade sa dočítate o petícii za ochranu slovenských pralesov a aké najnovšie zistenia priniesla verejná kontrola. Dozviete sa tiež ako sa naučiť vystupovať presvedčivo (nielen) pred kamerou a ako koronakríza ovplyvnila mladých ľudí. V závere nájdete možnosť prihlásiť svoju školu do oceňovania Angažovaná škola.

Dajme slovenským pralesom 5

WWF Slovensko

Mapovanie pralesov ukázalo, že na území Slovenska sa zachovalo 10 180 ha najcennejších prírodných lesov. Avšak až 31 %  tejto rozlohy nie je chránených 5. stupňom ochrany prírody, ktorý by ako jediný podľa zákona o ochrane prírody a krajiny garantoval tzv. bezzásahový režim. Reálne tak hrozí, že v dôsledku ťažby dreva alebo výstavby prídeme až o tretinu tohto výnimočného prírodného bohatstva. Medzinárodná organizácia WWF Slovensko preto v spolupráci s OZ Prales spustila petíciu, v ktorej žiadajú vládu SR o vyhlásenie prírodnej rezervácie PRALESY SLOVENSKA. Pralesy by tak boli zaradené do 5. stupňa ochrany, čím by boli chránené pred poškodením či zničením. Petíciu môžete podpísať tu.

„Pralesy sú naše posledné prirodzené lesy a predstavujú len 0,5 % všetkých lesov Slovenska. Návrh prírodnej rezervácie s výmerou 6 400 ha, ktorý je teraz na stole, má zabezpečiť ochranu pralesov, ktoré sú v štátnom vlastníctve, teda v správe štátneho podniku Lesy SR. Len za posledné tri roky sme prešli náročnými rokovaniami o tomto návrhu na rôznych úrovniach, od generálneho riaditeľstva cez odštepné závody a späť na riaditeľstvo. Ministerstvá dokonca zriadili medzirezortnú pracovnú skupinu, ktorá sa stretávala takmer trištvrte roka, no nedokázala odporučiť riešenie, ako by mal vyzerať návrh rezervácie. Myslíme si, že dozrel čas, aby sa spoločnosť a tí, čo ju zastupujú konečne rozhodli, ako chcú naložiť s týmto jedinečným prírodným dedičstvom,“ vysvetľuje riaditeľka WWF Slovensko  Miroslava Plassmann.

zdroj: Peter Caton / Greenpeace

Ako vystupovať presvedčivo (nielen) pred kamerou

PDCS

Organizácia PDCS dlhodobo ponúka široké spektrum tréningov a kurzov zameraných na osobný rozvoj, facilitáciu či vedenie tímu a líderstvo. Tie sú dostupné zástupcom a zástupkyniam občianskych organizácií, ale i širokej verejnosti. Jedným z aktuálne ponúkaných je kurz zameraný na rozvoj prezentačných zručností v rôznych situáciách a pred rôznym publikom, ktorý sa uskutoční už 11. – 12. júna. Cieľom kurzu je naučiť sa, ako sa zbaviť trémy, ako  myšlienky formulovať stručne a presne alebo ako jednoduchšie a zrozumiteľne vysvetliť zložitú tému. Účastníci okrem písomných materiálov k cvičeniam získajú aj certifikát. Podrobné informácie o kurze, ako aj celú ponuku kurzov si môžete pozrieť na stránke PDCS v sekcii otvorené kurzy.

Mikrofón

zdroj: RUNO CERVERA / Unsplash

Kancelárske potreby z kaderníckej firmy?

Nadácia Zastavme korupciu

Nadácia Zastavme korupciu si v rámci verejnej kontroly všimla podozrivé nákupy štátnej príspevkovej inštitúcie Iuventa. Organizácia, ktorá sa venuje mimoškolskej práci s mládežou a spadá priamo pod ministerstvo školstva, počas minulého a tohto roka nakupovala kancelárske potreby v hodnote 31 tisíc eur od kaderníckej firmy. Nadácia taktiež zistila, že spomínanú firmu vlastní svokra generálneho riaditeľa Iuventy. Napriek týmto zisteniam, Iuventa zákon neporušila, keďže obstarávanie prebehlo v súlade so zákonom. Viac o zisteniach Nadácie zastavme korupciu si môžete prečítať tu.

Klávesnica a lupa

zdroj: Olloweb / Unsplash

Až tretina mladých pomáhala v čase korony

Rada mládeže Slovenska a Nadácia otvorenej spoločnosti

Rada mládeže Slovenska a Nadácia otvorenej spoločnosti v spolupráci s agentúrou 2muse  pripravili reprezentatívny prieskum na tému Mladí v čase korony. Zber dát prebiehal na prelome apríla a mája na vzorke tisíc respondentov vo veku 15 až 29 rokov.  Z prieskumu vyplynulo, že v čase pandémie sa prejavila solidarita medzi mladými ľuďmi. Oproti predchádzajúcim rokom sa mladí v čase karantény výraznejšie pustili do samovzdelávania a pomoci cudzím ľuďom na báze dobrovoľníctva či charity. Takmer až tretina mladých ľudí sa počas pandémie zapojila do nejakej formy dobrovoľníctva a pomoc neznámym vzrástla až o polovicu. Z prieskumu vyplynulo aj to, že mladí ľudia, ktorí si nesú predošlú skúsenosť z mládežníckych organizácií sa celkovo aktívnejšie zapájajú do dobrovoľníckych aktivít, a to nielen v čase pandémie. Ďalšie zistenia, ktoré vyplynuli z prieskumu si môžete pozrieť tu.

Pomoc počas korony

zdroj: facebook.com/nososf

Angažovaná škola

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií spúšťa oceňovanie Angažovaná škola, ktoré sa uskutoční pod záštitou ministerstva školstva. Prostredníctvom projektu sa platforma snaží upriamovať pozornosť na modernú vyučovaciu a učebnú stratégiu tzv. service learning, ktorá sa stáva štandardnou súčasťou učebných osnov po celom svete. Cieľom ocenenia je zviditeľniť a zdôrazniť význam práce vzdelávacích inštitúcií využívajúcich service learning na podporu zapájania žiakov a žiačok do aktivít občianskej spoločnosti. Materské, základné a stredné školy, ktoré do svojej výučby zapracovali metódu service learning sa môžu do prvého ročníka ocenovania prihlasovať do 31. júla 2020.

Teším sa, že aj na európskej úrovni vzniklo prvé oceňovanie svojho druhu, ktoré podporí šírenie metódy service learning v školách v našom regióne. Aj súčasná pandémia ukázala, ako dôležitá je solidarita a angažovaná spoločnosť, ktorej rozvoj sa začína práve v mladom veku,“ uviedla Alžbeta Brozmanová Gregorová, prezidentka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

Titulná fotografia: veeterzy / Unsplash