V uplynulých týždňoch sme vám pravidelne prinášali pozitívne správy o výnimočných aktivitách, ktorými členské organizácie platformy Hlas občianskych organizácií pomáhali v čase pandémie. Situácia sa však zlepšuje a my sme radi, že vás môžeme informovať aj o iných skvelých aktivitách našich organizácií, pre ktoré sa otvára priestor. V nasledujúcom texte sa dozviete o mladých šikovných reportéroch a tom, ako sa bojuje obnovou studničiek proti suchu. Zistíte, čo je kombinované vzdelávanie a ako vyzerá Budúcnosť INAK v Trnave. A prečítate si aj o hrnčiarskom kurze.

Mladí píšu o životnom prostredí

Mladí reportéri pre životné prostredie je medzinárodná súťaž, ktorú každoročne organizuje a koordinuje Centrum environmentálnych aktivít z Trenčína. Ide o vzdelávací program, ktorý je určený mladým ľuďom vo veku 11 – 25 rokov. Slovensko je súčasťou tohto programu od roku 2009 a už od prvých rokov dosahuje v programe mimoriadne výsledky. V súťaži mladých reportérov z krajín zapojených do programu naši reportéri pravidelne získavajú tie najvyššie ocenenia. Program rozvíja environmentálne povedomie žiakov, mediálne zručnosti aj občiansku angažovanosť. Podporuje tiež projektovú formu vzdelávania, kedy tím študentov a učiteľov realizuje rôznorodé činnosti v rámci výučby, ale aj mimo nej, a zároveň rozvíja komunikačné schopnosti mladých ľudí. Študenti sa sústreďujú na témy o životnom prostredí vo svojom regióne, ktoré potom rozpracovávajú pomocou vedeckých zdrojov a komunikácie s dotknutými subjektmi (napr. úrady, firmy, občania). Zistenia a vlastné návrhy riešení potom prezentujú širokej verejnosti novinárskou formou. O výsledkoch súťaže z tohto roku sa dozviete na ich webe.

Mladi reporteri

zdroj: mladireporteri.sk

Obnovou studničiek proti suchu 

V rámci projektu adaptácie na zmenu klímy – Klíma nás spája, ktorý koordinuje organizácia Živica, ožíva pod Pajštúnom tradícia otvárania studničiek. Minulú nedeľu túto tradíciu odštartovali prevažne s detskými návštevníkmi projektom obnovy studničky Kráľovská, ktorá sa nachádza po ceste na hrad Pajštún. V obci Borinka tak snažia opäť priniesť život do zničenej studničky s priľahlou mokraďou, ktorá je  už vyše 10 rokov bez vody. Túto aktivitu má pod palcom občianske združenie Pajštún z Borinky, ktoré sa rozhodlo súčasný stav zlepšiť prostredníctvom malého grantu z uvedeného programu Klíma nás spája. Revitalizácia mokrade má význam nielen pre miestnych ľudí, ale aj pre množstvo turistov smerujúcich na hrad Pajštún. Znovuobnovením miesta sa tiež môže vytvoriť biotop pre viaceré ohrozené živočíchy, napr. salamandru škvrnitú či bociana čierneho. Zároveň vznikne napájadlo pre lesnú zver, vtáky, netopiere.

Živica

zdroj: klimaspaja.sk

Čo je kombinované vzdelávanie?

Pandémia koronavírusu spôsobila, že sa na Slovensku prerušila prezenčná výučba na všetkých školách a všetci sme zostali doma. Aj napriek tomu sa v marci podarilo 40 učiteľkám a učiteľom dokončiť kurz kombinovaného vzdelávania (anglicky blended learning) v predmetoch matematika a geografia, ktorý organizovala nezisková organizácia Človek v ohrození. Kombinované vzdelávanie je spojením e-learningu (online vzdelávania) a prezenčnej formy vzdelávania. V tomto prípade išlo o úvodné víkendové školenie a následný päťmesačný online kurz, ukončený testovaním vzdelávacích aktivít v školách.  Podrobnosti ku kurzu ako aj postrehy z jeho organizácie nájdete TU. Ďalšie kombinované kurzy v rôznych predmetoch plánuje organizácia spustiť na jeseň 2020. 

Človek v ohrození

zdroj: clovekvohrozeni.sk

Budúcnosť INAK v Trnave

V novembri minulého roka spustila Nadácia Pontis unikátny program. Otvorili prvé centrum Budúcnosť INAK pri ZŠ s MŠ Maxima Gorkého v Trnave, v rámci ktorého vyvinuli kvalitný mimoškolský program podporujúci zručnosti pre 21. storočie. Jeho hlavným cieľom bolo priniesť tento vzdelávací program práve tam, kde je najviac potrebný. „Cieľom programu je poskytnúť šikovným deťom, ktoré však nemajú dostatok príležitostí, priestor na rozvoj. Program podporuje digitálne zručnosti, ale aj mäkké zručnosti, ako napríklad schopnosť kreatívne myslieť, byť empatický voči svojmu okoliu, ísť vytrvalo za svojím cieľom, podnikavo sa postaviť k riešeniam problémov vo svojom okolí,“ vysvetlila Martina Kolesárová, výkonná riaditeľka Nadácie Pontis. O tom, čo všetko sa im za rok 2019/2020 podarilo, si môžete prečítať v prehľade aktivít centra. Momentálne sa v organizácii pripravujú na letný program, na znovuotvorenie centra v septembri a začínajú plánovať nábor nových účastníkov.

Pontis

zdroj: nadaciapontis.sk

Chcete sa naučiť niečo nové? Poďte na hrnčiarsky kurz.

Občianske združenie SOSNA vás pozýva do svojho ekocentra na hrnčiarsky kurz, na ktorom sa naučíte tvorivo pracovať s hlinou. Osvojíte si zručnosti práce na hrnčiarskom kruhu a budete si vedieť vyrobiť svoje vlastné hrnčeky, šálky, misky alebo dekoratívne predmety. Zároveň sa oboznámite s tradičnou hlinenou pecou na vypaľovanie keramiky, a to všetko pod vedením skúseného hrnčiara. Všetko, čo vytvoríte, bude schnúť potrebný čas v priestoroch Ekocentra SOSNA. Ekologické vzdelávacie centrum SOSNA ponúka zážitkové a environmentálne vzdelávacie programy, kurzy, metodické dni a programy v prírode. SOSNA sídli 12 kilometrov od Košíc v Družstevnej pri Hornáde a slúži ako funkčná ukážka ekologickej, zdravej, estetickej, nízkoenergetickej a nízkorozpočtovej budovy s prírodnou záhradou. Pripravuje tiež ochranárske a vzdelávacie projekty, festivaly, výstavy, výučbové programy, workshopy, semináre, tréningy, tvorivé dielne a stretnutia.

Sosna

zdroj: facebook.com/ekocentrum.sosna

Prečítajte si aj: