V uplynulých  týždňoch sme vám pravidelne prinášali pozitívne správy o výnimočných aktivitách, ktorými členské organizácie platformy Hlas občianskych organizácií pomáhali v čase pandémie. Situácia sa však zlepšuje a my sme radi, že vás môžeme informovať aj o iných skvelých aktivitách našich organizácií, pre ktoré sa otvára priestor.

V dnešnom prehľade sa dočítate ako sa zapojiť do týždňa dobrovoľníctva a do pátracej akcie po histórii miest, a ako sa mladým Rómom a Rómkam darí úspešne doštudovať. Dozviete sa tiež, čo sa podarilo piešťanským aktivistom, a ako rozhodol  Súdny dvor EÚ o maďarskom zákone proti mimovládkam. 

Týždeň dobrovoľníctva 2020

Slovensko sa už dvanásty rok mení na krajinu dobrých skutkov vďaka týždňu dobrovoľníctva, ktorý aj tento rok organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s regionálnymi dobrovoľníckymi centrami. V dňoch od 16. – 22. septembra 2020 sa bude môcť  verejnosť už tradične zapojiť do najrôznejších dobrovoľníckych aktivít jednotlivých organizácií, ako napríklad čistenie okolia, skrášľovanie verejných priestorov, distribúcia potravinovej pomoci pre ľudí v núdzi či príprava hier pre deti. Registrácia pre organizácie, ktoré sa chcú zapojiť do kampane Týždeň dobrovoľníctva 2020 a ponúknuť tak svoje aktivity dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam je už spustená a potrvá až do konca augusta. Viac informácií ako sa dozviete tu.

Týždeň dobrovoľníctva

zdroj: tyzdendobrovolnictva.sk

Verejnú mienku mení verejnosť, nie peniaze zo zahraničia

Kým na Slovensku sa už trikrát podarilo zastaviť štvavé útoky na mimovládne organizácie v súvislosti s ich financovaním, v Maďarsku také šťastie nemali. Minulý týždeň však Súdny dvor EÚ rozhodol, že maďarský zákon, ktorým sa obmedzuje financovanie mimovládnych organizácií nie je v súlade s právom Únie. Súdny dvor v rozsudku okrem iného uvádza, že Maďarsko svojim zákonom o transparentnosti mimovládnych organizácií, ktoré prijímajú podporu zo zahraničia, diskriminuje a neodôvodnene obmedzuje občianske organizácie a zahraničných darcov, ktorí tieto organizácie podporujú. Dal tak za pravdu Európskej komisii, ktorá podala proti Maďarsku žalobu o nesplnení povinnosti. Viac o rozsudku a tejto téme sa dočítate v najnovšom blogu VIA IURIS.

Viktore Orbán

zdroj: EU2017 EE Estonian Presidency / Flickr.

Kultúrno-kreatívne centrum Arta dostalo zelenú

V Piešťanoch majú skvelý dôvod na radosť. Po roku intenzívnej práce sa občianskemu združeniu Iniciatíva Arta podarilo získať do dlhodobého prenájmu budovu bývalého Figara s cieľom vytvoriť Kultúrno-kreatívne centrum ARTA. Rozhodlo o tom minulý týždeň zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja. Aktivisti a aktivistky z občianskeho združenia tak budú môcť postupne oživovať budovu, zveľaďovať okolie a realizovať kultúrne podujatia, či iné aktivity pre širokú verejnosť. S prípravou celého projektu, ako i s rokovaniami intenzívne pomáhali piešťanským kolegom a kolegyniam zástupcovia a zástupkyne z Nadácie Cvernovka, ktorá stojí za úspešným projektom kultúrneho centra Nová Cvernovka v Bratislave.

Arta

zdroj: facebook.com/artapiestany

Aj ty máš šancu!

Organizácia Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) už niekoľko rokov realizuje v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave program pre podporu rómskych záujemcov a záujemkýň o univerzitné štúdium. V rámci projektu Aj ty máš šancu! pomáha organizácia rómskym stredoškolákom a stredoškoláčkam pripraviť sa na prijímacie skúšky a prekonať bariéry, pre ktoré by sa na vysokú školu nikdy nedostali. Program tak pozitívne prispieva k znižovaniu nerovností vo vzdelaní medzi rómskou a nerómskou populáciou a umožňuje mladým Rómom a Rómkam kvalitné ekonomické vzdelanie. To, že má program naozaj zmysel, dokazuje aj úspech Janka Lakatoša, ktorý ako prvý z absolventov programu úspešne ukončil tento akademický rok aj inžinierske štúdium na EU BA.

Aj Ty máš šancu

zdroj: facebook.com/CVEKsk

Študenti a študentky po stopách totality

Nadácia Milana Šimečku aj tento rok hľadá 6 angažovaných stredných škôl, ktoré by sa zapojili do výnimočnej pátracej akcie po histórii svojich miest. Jubilejný piaty ročník projektu Študenti a študentky po stopách totality je tematicky venovaný všetkému, čo sa týka moci, sily, možnosti niečo urobiť, spravovania a rozhodovania v období medzi rokmi 1948 – 1989, teda v čase vlády Komunistickej strany Československa. Vďaka projektu si študenti a študentky vyskúšajú prácu so zdrojmi a informáciami a ich následným kritickým hodnotením. Tiež sa aktívne zapoja do popularizácie histórie a formovaniu postojov verejnosti. V neposlednom rade budú môcť zviditeľniť svoju strednú školu v rámci regiónu. Všetky informácie, ako i podmienky účasti sú dostupné tu.

Študenti a študentky po stopách totality

zdroj: nadaciamilanasimecku.sk

Titulná fotografia: Nicolás Perondi / Unsplash.