V dnešnom prehľade sa dočítate o manuáli pre občianske projekty vo verejnom priestore, ďalej o projekte Housing first v Košiciach a o tom ako Slováci pomáhajú v Bejrúte. Ďalej sa dozviete ako možno pomôcť sociálne slabším rodinám na južnom a východnom Slovensku a tiež o publikácií “Hlas menšín”, ktorá sa venuje zapájaniu menšín pri tvorbe verejných politík.

Občianske projekty vo verejnom priestore

Green Foundation & Pěstuj prostor

Nadácia Green Foundation sa v rámci medzinárodného projektu Procesy pokroku podieľala na príprave publikácie Občanské projekty ve veřejném prostoru – MANUÁL PRO POLITIKY, ÚŘEDNÍKY A INICIÁTORY PROJEKTŮ. Manuál vznikol pod vedením českej organizácie Pěstuj prostor a spolupracovalo sa na ňom takmer 80 českých a slovenských organizácií a za slovenskú stranu aj mestá Trnava a Trenčín. Príručka je venovaná všetkým, ktorým nie je ľahostajný stav verejného priestoru v obci či meste a tým, ktorí chcú hľadať riešenia, založené na vzájomnom pochopení medzi občanmi a samosprávou. 

Vďaka kvalitne pripraveným komunitným projektom môžu aktívni obyvatelia a obyvateľky pomôcť samospráve zvládnuť výzvy spojené s verejným priestorom a samospráva tak môže lepšie napĺňať skutočné potreby miestnych ľudí.

Housing first

ETP SLOVENSKO & Nadácia DEDO

Organizacia ETP Slovensko v spolupráci s Nadáciou DEDO a ďalšími partnermi sa od jesene 2019 podieľa na príprave Koncepcie prevencie a ukončovania bytovej núdze v meste. Súčasťou toho je aj pilotný projekt Housing first, ktorý pripravila Nadácia DEDO.

Projekt Housing first je v zahraničí osvedčeným nástrojom na prevenciu a ukončovanie bezdomovectva rodín a jednotlivcov. Koncom júla získal projekt pomyslenú zelenú od mestského zastupiteľstva v Košiciach. Vďaka tomu bude v 10-tich košických mestských bytoch možné aplikovať a overiť prístup bývania s odbornou podporou pre 10 rodín a začať tak systematicky riešiť otázku bytovej núdze a práva na bývanie. Viac o projekte si môžete prečítať tu.

Nadácia DEDO, Housing first

Pomoc pre Bejrút

Človek v ohrození

Aj napriek komplikáciám v súvislosti s opatreniami proti koronavírusu, vyslala organizácia Človek v ohrození rýchlu humanitárnu pomoc do Bejrútu, ktorý zasiahol minulý týždeň obrovský výbuch. Okrem toho, organizácia vyčlenila na okamžitú pomoc 10 tisíc EUR z Klubu priateľov a zo Skutočných darčekov. Ďalšie financie poskytla aj česká partnerská organizácia Člověk v tísni. 

„Pomôcť teraz treba najmä s potravinami, pitnou vodou, liekmi a dočasným prístreším pre rodiny, ktoré sa ocitli bez domova,“ opisuje ďalšie kroky Veronika Filipek, koordinátorka rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.

Viac o tom, ako pomáha Človek v ohrození v Bejrúte si môžete vypočuť aj v podcaste Aktuality.sk.

“Hlas menšín”

CVEK

Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) v posledných troch rokoch spolupracovalo na národnom projekte NP Parti – Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Národný projekt vyvrcholil záverečnou konferenciou, ktorú organizoval Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Jedným z výstupov projektu je aj publikácia “Hlas menšín”,  na ktorej pracovali aj výskumníčky z CVEK. Publikácia obsahuje prípadové štúdie o zapájaní menšín do tvorby verejných politík na všetkých úrovniach verejnej správy. Celú publikáciu si môžete pozrieť tu.

Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK)

zdroj: CVEK.sk

Zje sa každé zrnko

Fórum života

Platforma Fórum života organizuje gaučovú verejnú zbierku Zje sa každé zrnko, ktorej cieľom je potravinová pomoc adresovaná pre sociálne slabšie rodiny na južnom a východnom Slovensku. Centrum konkrétnej pomoci Femina, ktoré je projektom Fóra Života, vďaka podpore rozdistribuje 80 balíčkov základných trvanlivých potravín rodinám v okresoch Levice, Krupina, Snina, Michalovce, Medzilaborce, Svidník, Prešov, Sabinov, Bardejov, Vranov nad Topľou a Humenné. 

Celková suma pomoci je 3200 EUR a podporiť zbierku môžete do konca augusta tu.