V dnešnom prehľade aktivít mimovládok si prečítate, ako sa stať DOBROdruhom a pomôcť tak deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Dozviete sa o Cirkuse Paciento, ktorý robí radosť chorým alebo o novom projekte Loading: love. Dočítate sa tiež o skúsenostiach sociálnych zariadení a samospráv s pandémiou a o úspechoch projektu Odkazprestarostu.sk.  

Cirkus Paciento

Klauni z ČERVENÉHO NOSA – Clowndoctors v auguste priniesli program Cirkus Paciento do Detskej psychiatrickej liečebne Hraň. Keď deti vstúpia do cirkusového stanu, zdá sa, akoby vošli do iného sveta. Tu nie sú žiadne diagnózy, choroby, trápenia. Tu môžu byť deťmi, hrať sa, smiať sa a ešte oveľa viac – čosi dokázať. Loptičky, kruhy, šatky, diabolá a pojky…zdravotní klauni rozdávajú deťom cirkusové rekvizity. Netreba ich motivovať, deti si dychtivo berú zaujímavé predmety do rúk, prezerajú si ich, skúšajú. Počas ďalších dní so zdravotnými klaunmi nacvičujú cirkusové čísla. Každý má niečo, v čom vyniká – či už je to pohyb, obratnosť, tanec alebo spev. Mottom Cirkusu Paciento je – keď to nevzdáme, tak sa to podarí. Dôležité je aj to, že sa deti navzájom podporujú a utužujú kolektív.

CLOWN DOCTORS

zdroj: facebook.com/cervenynosclowndoctors

Loading: love

Na Slovensku vzniká unikátny projekt, ktorý mapuje minulosť LGBTI ľudí za posledných 100 rokov. Volá sa Loading: love. Na základe historického výskumu vznikne putovná výstava aj divadelná hra. Za projektom stojí občianske združenie Nomantinels a platforma Dúhový rok. Loading: love ukáže fascinujúce príbehy, ktoré sa takmer stratili v minulosti. Budú to osudy LGBTI ľudí nielen zo Slovenska, ale aj z Česka, Maďarska a pribudnúť majú aj príbehy zo Srbska. Výstavu otvoria druhý septembrový týždeň v bratislavskej Novej Cvernovke, no v rozšírenej verzii ju uvidíte aj online. Na webe Queermemory.eu sa dozviete, ako sa menil za 100 rokov pohľad spoločnosti na LGBTI tému. Rovnako sa tam nájdete detaily o tom, ako žila samotná komunita a spoznáte aj silné príbehy lásky a odhodlania.

Pátra sa po DOBROdruhoch

Bratislavské dobrovoľnícke centrum hľadá dobrovoľníkov a dobrovoľníčky pre nový školský rok v programe Som tu pre teba. Som tu pre teba je individuálny doučovací program, v ktorom dobrovoľníci pravidelne doučujú detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v Bratislave. Podmienkou pre zapojenie sa do programu je absolvovanie náboru dobrovoľníkov, na ktorom sa dozviete všetky informácie, a minimálny vek 18 rokov. Nábor sa uskutoční 10. septembra 2020 od 17:00 do 18:30 hod. v Starom meste. Stretnutie bude obohatené aj o priame skúsenosti predošlých dobrovoľníkov. Hľadá sa celkovo 30 DOBROdruhov. Viac informácií o dobrovoľníckom projekte Som tu pre teba nájdete tu.

DOBROdruh

zdroj: dobrovolnictvoba.sk

Čo rúško nezakrylo

V Nadácii SOCIA od začiatku marca sledovali vývoj šírenia ochorenia COVID-19. V júni si celú situáciu spätne vyhodnotili a rozmýšľali, že je dôležité pripraviť materiál, ktorý by toto obdobie zmapoval. Chceli dať predovšetkým priestor tým, ktorí si prešli týmto náročným obdobím úplne zblízka a denne riešili zložité situácie. Oslovili preto niekoľko zariadení sociálnych služieb a aj pracovníkov samosprávy. O ich konkrétnych skúsenostiach sa dočítate v brožúre nadácie. Téma, ktorú sme sa v nej rozhodli spracovať, nie je jednoduchá. Je o tom, ako niektoré zariadenia sociálnych služieb a samosprávy prežívali neľahkú situáciu pri šírení ochorenia COVID-19. 

zdroj: facebook.com/nadaciasocia

Úspechy Odkazu pre starostu

Portál Odkazprestarostu.sk je projektom mimovládnej neziskovej organizácie Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť – SGI. Cieľom projektu je prispieť ku skvalitneniu miestnych samospráv a ich pozitívnejšiemu vnímaniu občanmi, a to vďaka posilnenej komunikácii z oboch strán. V júli v organizácii úspešne ukončili veľký projekt rozvoja Odkazprestarostu.sk. Viete, čo sa im v rámci projektu v ostatných rokoch podarilo?

 • nová aplikácia Odkaz pre starostu pre Android a iOS: www.odkazprestarostu.sk/app
 • systém správy podnetov, úloh a oznamov pre samosprávy: Odkaz pre starostu PRO
 • množstvo nových funkcií pre užívateľov, adminov a samosprávy
 • 65 nových zapojených samospráv
 • zdvojnásobenie počtu nahlásených podnetov ročne
 • 3x hodnotenie samospráv Zlaté vedro
 • informačné kampane, videá, infografiky
 • školenia pre administrátorov a nový manuál pre administráciu
 • partnerstvá so ZMOS, ZOMOS, Istropolitanou, Unilever
 • analýzy, manuály a články k riešeniu problematických podnetov
 • množstvo zrealizovaných školení pre samosprávy, online školenie
 • analýza a manuál pre spracovanie infožiadostí
 • preklad portálu do maďarského jazyka

V organizácii sa naďalej snažia o udržateľný Odkaz pre starostu vďaka samosprávam zapojeným do plateného Odkaz pre starostu PRO.

Mapa Odkaz pre starostu

zdroj: facebook.com/institut.sgi