V nasledujúcom prehľade sa dozviete o pripravovanom webinári, zameranom na podporu občianskych kompetencií žiakov, ale aj o nových podcastoch o živote po pandémii či worskshope, ktorý sa venuje motivácii detí k športu. Nájdete v ňom tiež tipy na hry počas online pracovných hovorov, ale aj informácie o tom, aké pravidlá a obmedzenia v školách prichádzajú s novým školským rokom.

Podporujeme občianske vzdelávanie na školách

Zastupujete samosprávu a zaujíma vás téma participácie v školskom prostredí? Organizácia Inštitút pre aktívne občianstvo vás pozýva na 3-dielny odborný webinár s názvom „Zaostrené na samosprávy: Podpora občianskych kompetencií žiakov”, ktorý je určený pre zriaďovateľov všetkých typov základných a stredných škôl na Slovensku. Webinár sa bude konať 22. – 24. septembra 2020. Diskutovať sa bude o tom, prečo je občianske vzdelávanie dôležité, akú úlohu v ňom zohráva prepájanie školských predmetov, ale aj to, či a ako sa o jeho inováciu a skvalitnenie môžu pričiniť práve samosprávy. Medzi témy, ktorým sa bude webinár venovať, patrí aj mapovanie kompetencií samospráv ako zriaďovateľov škôl, dôležitosť školskej vízie a posilnenie konštruktívneho dialógu medzi zriaďovateľmi a školami. V neposlednom rade sa bude diskusia týkať aj toho, akými spôsobmi sa do života školy a miestnej komunity môžu zapojiť žiaci a čo môže aktívna participácia na budovaní školskej klímy priniesť žiakom i samospráve samotnej. Registrovať sa môžete tu.

Zaostrené na samosprávy

zdroj: facebook.com/ipao.sk

O inom svete po koronakríze

Ako by mohol vyzerať a fungovať svet, keby sme sa po odznení pandémie koronavírusu nevrátili do starých koľají, ktoré sa v mnohom ukazujú ako neudržateľné? A ako používať technológie s rozumom a nestať sa ich otrokom? Nad odpoveďou sa budú zamýšľať hostia špeciálnych sérií podcastov, ktoré pripravuje organizácia CEEV Živica v rámci portálu Čierna labuť. Podcasty sa budú venovať tomu, akými cestami by sa mohol uberať svet po korone, aby sme nepokračovali v ničení životného prostredia, zväčšovaní sociálnych rozdielov a poklese občianskej angažovanosti. Osem rozhovorov rozdelených do kategórií: budúcnosť planéty, budúcnosť spoločnosti, budúcnosť vzdelávania a budúcnosť práce nájdu poslucháči a poslucháčky postupne v podcaste čiernalabuť_FM na stránke Slovenského rozhlasu alebo na webe www.ciernalabut.sk. Prvý diel pribudne už v septembri.

Podcasty

zdroj: Zivica.sk

Ako prebudiť u detí záujem o šport?

Nadácia detí Slovenska realizuje projekt, ktorého zámerom je u sídliskových detí vzbudiť väčší záujem o pohyb a šport v troch oblastiach – prirodzený pohyb v prírodnom prostredí, trénovanie bojových umení v telocvični a jazdenie na farme. V rámci neho v spolupráci s poisťovňou Kooperativa, a.s. organizuje workshop „Športujem rád a bezpečne”, ktorý bude zameraný na tému podpory a vytvárania bezpečného prostredia pre deti v rodinách, školách a komunitách. Organizácie, ktoré sa zúčastnia workshopu môžu navyše žiadať o podporu svojich projektov, ktoré budú napĺňať ciele grantového programu. Workshop sa bude konať 16. septembra 2020 a bude sa venovať vývojovým potrebám detí v súvislostiach s bezpečným prostredím, nesúťažnému športovaniu ako nástroja vnútornej motivácie, možnosti vytvárania bezpečného a zmysluplného prostredia v nesúťažnom športovaní, participácii detí pri príprave, realizácii a evaluácii projektov a príprave projektov v rámci grantového projektu.

Športujem rád a bezpečne

zdroj: Gabby Orcutt / Unsplash

Nezabúdajme na hry počas online pracovných hovorov

Posledné mesiace sme v rámci našich tréningov, seminárov a porád takmer všetci prešli do online priestoru. Stretávame sa na diaľku, kde sme spolu a súčasne každý sám, pred svojím monitorom. Dúfame, že je to len dočasná situácia. Ale keďže virtuálne tréningy, semináre a porady na diaľku budú pokračovať aj po koronakríze, je dobré mať v zásobe niekoľko desiatok drobných cvičení a „vychytávok“ pre online akcie. Vďaka nim dokážeme oživiť unavujúcu atmosféru. „Energizer-y“ a hry najviac oceníme, keď ľudia za monitormi majú už stuhnutú chrbticu a potrebujú preladiť. Vtedy využijeme nejakú hru, ktorou možno stratíme 1-3 minúty, ale oživíme a odľahčíme nekonečnú diskusiu. Organizácia PDCS spísala pre inšpiráciu zoznam niekoľkých krátkych hier, ktoré objavili počas posledných dvoch mesiacov trénovania online. Pomohli a zafungovali v ich skupinách a určite zafungujú aj vo vašich.

PDCS

zdroj: Chris Montgomery / Unsplash

Nové opatrenia na školách aj v cudzích jazykoch

Deti sa po dlhých mesiacoch vracajú do školských lavíc a vás určite zaujíma, akými pravidlami a obmedzeniami sa budú musieť v školách riadiť. Organizácia Liga za ľudské práva práve preto pre vás pripravila prehľad opatrení v súvislosti s nástupom detí do škôl. Prehľad je dostupný v slovenskom, anglickom a ruskom jazyku. Nájdete v ňom informácie o tom, čo potrebné musia urobiť rodičia a čo musia realizovať školy.

Liga za ľudské práva

zdroj: Taylor Wilcox / Unsplash

Prečítajte si aj: