V dnešnom prehľade sa dočítate o ocenených stredoškolských konštruktéroch z Košíc, ďalej o programe Školy za demokraciu v Banskobystrickom kraji a o tom, ako Slováci pomáhajú obetiam vojny na Ukrajine. Ďalej sa dozviete o návrhu riešení environmentálnych organizácií pre udržateľnú mobilitu na Slovensku, a tiež o novom pietnom mieste pre Jána a Martinu.

Stredoškoláci získali ocenenie za trenažér rušňa

Organizácia AMAVET, ktorá sa už tri desaťročia venuje výchove a vzdelávaniu detí a mládeže, ocenila stredoškolských konštruktérov, ktorí zostrojili trenažér rušňa. Stredoškoláci získali ocenenie v rámci Festivalu vedy a techniky, ktorý každoročne organizuje AMAVET. Študenti Strednej priemyselnej dopravnej školy v Košiciach chceli prostredníctvom trenažéra priblížiť verejnosti prácu rušňovodiča a popularizovať túto, dnes už často zatracovanú profesiu.

Keďže predpisy a zákon nedovoľujú pustiť do rušňa verejnosť, rozhodli sme sa pre ľudí vytvoriť trenažér. Jedná sa o trenažér rušňa radu 750, ktoré ešte dodnes jazdia na našom v území, aj keď iba dva kusy. Trenažér sa bude nachádzať v reálnej kabíne vyradeného rušňa, ktorá je umiestnená v rekreačnom areáli Alpinka v Košiciach, vysvetľuje jeden zo z dvojice konštruktérov Slavomír Slezák.

Viac o víťaznom projekte si môžete prečítať tu.

 

Rušeň

zdroj: zilina-gallery.sk

Školy za demokraciu

Centrum komunitného organizovania (CKO) už piatym rokom realizuje program Školy za demokraciu, ktorý je určený pre základné a stredné školy v Banskobystrickom kraji. Cieľom projektu je pútavou formou a diskusiou otvárať témy, ktoré často polarizujú našu spoločnosť, prípadne sú v rodinách žiakov a žiačok považované za tabu.

Scitlivovaním týchto tém medzi mladými študentmi a študentkami sa CKO snaží o budovanie tolerantnej a demokratickej generácie oslobodenej od predsudkov. Zároveň má projekt za cieľ povzbudzovať študentov a študentky pri vytváraní si vlastných názorov a zlepšovať ich argumentačnú vybavenosť.

V novom školskom roku chystá CKO rozšíriť program až na 40 škôl, a tiež priniesť nové zaujímavé témy workshopov, ktoré sú súčasťou programu.

Školy za demokraciu

zdroj: niot.sk

Pomoc 144 ukrajinským dôchodcom

V bojovej línii na východe Ukrajiny sú nevinní obyvatelia a obyvateľky v dôsledku vojny vystavení život ohrozujúcim podmienkam. Nielenže sú ich príbytky ničené ostreľovaním, ale trpia aj nedostatkom pitnej vody, zničenou infraštruktúrou, nedostatkom práce a neprimeranými cenami. Dôsledky vojny na obyvateľstvo sa vďaka humanitárnej pomoci snaží zmierňovať organizácia Človek v ohrození s podporou SlovakAid.

Medzi najohrozenejšie skupiny obyvateľstva v bojovej línii patria seniori. Mnohí z nich nemajú peniaze na pripojenie sa k plynu. V zime si preto kúria najmä uhlím alebo drevom v malých pieckach. Avšak mnohí nemajú dosť peňazí ani na palivo. „S dôchodkom 50 eur mesačne nemajú často ani na potraviny, vodu či lieky, nieto ešte na zásoby uhlia či dreva,“ objasňuje humanitárna pracovníčka Veronika. Človek v ohrození preto v uplynulých dňoch daroval do prvých ôsmich domácností 12 ton drevených brikiet, ktorými si seniori budú môcť v zime kúriť.

zdroj: facebook.com

Slovensko má zle nastavené priority v doprave

Podľa organizácie Greenpeace Slovensko boli emisie CO2 z dopravy v roku 2017 o 55 % vyššie ako v roku 1995. Príčinou je najmä nárast počtu áut na cestách. Toto zvýšenie jednak prispieva ku klimatickej kríze, ale taktiež aj k zhoršujúcej sa kvalite ovzdušia, ktorá má na svedomí až 5400 predčasných úmrtí ročne. Avšak aj napriek tomu Slovensko neúmerne viac investuje do osobnej automobilovej dopravy.
Pre porovnanie, investície do rozvoja individuálnej osobnej dopravy predstavujú 78 %, zatiaľ čo investície do železničnej dopravy predstavujú 7 % a do verejnej cestnej dopravy 2 %. Greenpeace spolu s ďalšími environmentálnymi organizáciami a iniciatívami preto vypracovali návrh riešení pre udržateľnú mobilitu, ktoré zaslali aj vláde SR. Viac o návrhu riešení si môžete prečítať tu.

Tunel Sitina

zdroj: euractiv.eu

Pietne miesto pre Jána a Martinu

Od minulého týždňa je v areáli Novej Cvernovky umiestnený pietny objekt pre Jána a Martinu. Návštevníci kultúrneho stánku tak budú mať možnosť zapáliť sviečku a vstúpiť do interaktívneho objektu, v ktorom je umiestnená zvuková inštalácia a mikrofón. Do mikrofónu je možné nasnímať svoj hlas a zanechať odkaz pre Jána a Martinu, ktorý symbolicky zaznie do neba.

Pietne miesto pre Jána a Martinu vzniklo pri príležitosti druhého výročia ich vraždy.

Pri vyhotovení objektu spolupracovala Nadácia Cvernovka s kolektívom Modra, Pezinok a Ferom Királim.

Pietne miesto pre Jána a Martinu

zdroj: facebook.com/novacvernovka

Titulná fotografia: Chester Ho / Unsplash