Dnešný prehľad aktivít mimovládok vám ponúka informácie o výnimočnom ocenení Roma Spirit, novom riešení situácie na hornej Nitre, ako aj o vzniknutej skupine osobnostného rozvoja pre LGBTI ľudí. Dočítate sa o zaujímavom seminári k téme prístupu verejnosti k spravodlivosti pri ochrane životného prostredia alebo o novoznikajúcom projekte Reclaim our scivil Space!.

Opäť je tu Roma Spirit!

Ocenenie Roma Spirit, ktoré sa každý rok sústredí na osobnosti, organizácie, médiá, obce a zamestnávateľov, ktorí sa aktívne podieľajú na zlepšení situácie rómskej menšiny a spolužití Rómov a Nerómov na Slovensku, spustilo v stredu 9. septembra svoj dvanásty ročník. Toto ocenenie vyhlásili Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Rozhlas a televízia Slovenska a Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity. Nomináciu na ocenenie Roma Spirit môže zaslať každý, a to prostredníctvom pošty, e-mailu alebo online prihlášky do 12. októbra. Následne vyberie Prípravný výbor 21 finalistov a o siedmych laureátoch 12. ročníka Roma Spirit 2020, v kategóriách Mimovládna organizácia, Spoločnosť a zamestnávateľ, Obec a mesto, Osobnosť, Média, Kultúra a Čin roka, bude rozhodovať medzinárodná Odborná porota a Porota čin roka. Viac o ocenení a nomináciách sa dozviete na ich webovej stránke.

 

Roma Spirit

zdroj: romaspirit.sk

Ako vyriešiť vykurovanie hornej Nitry?

Podľa organizácie Priatelia Zeme-CEPA by malo byť nové tepelné riešenie pre hornú Nitru po roku 2023 dočasné a znova prehodnotené v roku 2030. Organizácia tvrdí, že dva súčasné rozpracované návrhy budúceho vykurovania sú založené na vysokej energetickej spotrebe a v rôznej miere počítajú aj s fosílnym palivom – zemným plynom. Priatelia Zeme – CEPA preto navrhujú ideový zámer budúceho riešenia centrálneho zásobovania teplom štvrtej generácie, ktorého základom je výrazné zníženie energetickej spotreby obnovou budov a rozvodov a pripájanie obnoviteľných zdrojov energie, ktoré by v ideálnom prípade vlastnili miestni ľudia, energetické komunity a samosprávy. Organizácia tiež vypracovala odporúčania pre zelenú obnovu hornej Nitry. Viac o ich riešeniach a návrhoch pre hornú Nitru sa dočítate v tomto článku.

 

Horná Nitra

zdroj: Michal Burza / Greenpeace

Skupina osobnostného rozvoja pre LGBTI ľudí

Si lesba, gej, bisexuálny, transrodový človek alebo sa hľadáš? inPoradňa organizuje skupinu osobnostného rozvoja a ponúka Ti tak bezpečný priestor, kde stretneš iných LGBTI ľudí, skupinové stretnutia vedené psychologičkami, možnosť otvorene hovoriť o tom, ako vnímaš seba a svet okolo, a príležitosť získať spätnú väzbu. inPoradňu založila Iniciatíva Inakosť v roku 2018 a odvtedy poskytuje podporu a sociálne, psychologické a právne poradenstvo pre LGBTI ľudí v oblastiach, ktoré súvisia s ich sexuálnou orientáciou a rodovou identitou. 

„V podpornej skupine som spoznala veľa skvelých ľudí, pri ktorých som prestala mať pocity osamelosti. Vždy po skupine sme si niekde sadli, viedli zaujímavé rozhovory, pri ktorých som sa aj veľa nasmiala. Celkovo mi InPoradňa za ten krátky čas, čo som využívala jej služby, dala veľmi veľa a dúfam, že mi ešte aj niečo dá v budúcnosti,“ hovorí jedna z účastníčok.

Prihlásiť sa do skupiny môžeš e-mailom na osobnyrozvoj[zavináč]inporadna.sk.

inPoradňa

zdroj: facebook.com/inakost

Prístup verejnosti k spravodlivosti pri ochrane životného prostredia

Organizácia VIA IURIS zorganizovala na pôde Najvyššieho súdu SR vzdelávací seminár na tému „Prístup verejnosti k spravodlivosti pri ochrane životného prostredia“. Okrem sudcov, vyšších súdnych úradníkov a asistentov Najvyššieho súdu sa na ňom zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR, Generálnej prokuratúry a akademickej obce.

Išlo o posledný zo série vzdelávacích seminárov, ktoré sa v predchádzajúcom období uskutočnili aj na pôde Krajských súdov v Žiline, Nitre a Prešove, realizovaných v rámci projektu podporeného Európskou komisiou. Viac o seminári sa dočítate na webe VIA IURIS.

VIA IURIS

zdroj: Laurynas Mereckas / Unsplash.com

Reclaim our civil space!

Organizácie občianskej spoločnosti čelia rôznym prekážkam, ktoré bránia rozvoju angažovanej, uvedomelej a prodemokraticky orientovanej verejnosti. Preto Nadácia Ekopolis spolu s jej partnermi rozbieha projekt Reclaim our civil space – from Local to European, ktorý podporuje rozvoj zdravej občianskej spoločnosti ako kľúčového aspektu posilnenia demokracie a funkčného právneho štátu. Tento cieľ chcú dosiahnuť posilňovaním kapacít organizácii občianskej spoločnosti, ich sieťovaním naprieč strednou Európu, ako aj presadzovaním iniciatív na podporu občianskej spoločnosti na celoeurópskej úrovni. Zúčastnite sa úvodného webinára a dozviete sa viac.

Nadácia Ekopolis

zdroj: https://www.facebook.com/Reclaim-our-civil-space

Titulná fotografia: : Greenpeace Slovensko