V dnešnom prehľade sa dočítate o fundraisingovom vzdelávacom programe, ďalej o terénnom doučovaní detí na východe Slovenska, tiež o príručke komunitného plánovania sociálnych služieb pre samosprávy. Ďalej sa dozviete, kam ísť za kvalitným protikorupčným programom, o otvorenom liste pre ministra práce a petícii za ochranu inštitútu osobnej asistencie.

Fundraising Meets Marketing

Centrum pre filantropiu spustilo v spolupráci s United Brand Advisors dlhodobý vzdelávací program Fundraising Meets Marketing určený pre organizácie, ktoré sa zaregistrovali na darovacom portáli DARUJME.sk. Cieľom pilotného ročníka je poskytnúť 20 zástupcom mimovládnych organizácií priestor pre vzdelávanie a ďalší rozvoj v oblastiach ako fundraising, komunikácia či marketing. V rámci uceleného vzdelávacieho programu účastníci načerpajú cenné informácie o efektívnych nástrojoch na získavanie a udržanie individuálnych darcov, a to najmä v online priestore.

Minulý týždeň sa účastníci programu spolu s lektormi z CORE4 Advertising ponorili do tajov digitálneho marketingu a online efektivity.

Fundraising Meets Marketing

zdroj: Centrum pre filantropiu

O krok pokrok

Občianske združenie eduRoma opätovne doučuje chudobné deti na východe Slovenska. V súčasnosti je terénny program O krok pokrok realizovaný v piatich obciach, a to v Sabinove, Hrabušiciach, Rokycanoch, Bajerove a Ražňanoch. Hlavným cieľom programu je zvýšiť motiváciu detí k učeniu a dobehnúť zameškané učivo. Občianske združenie tak reaguje na nedávny prieskum zameraný na dištančné vzdelávanie žiakov z marginalizovaných rómskych komunít, ktoré realizovalo s podporou slovenskej pobočky Friedrich Ebert Stiftung.

 

Podľa zistení z prieskumu, ktorý bol realizovaný od marca do júna 2020,70 % detí z rómskych komunít sa nezapojilo do dištančného vzdelávania a až 60 % detí nemalo kontakt s učiteľom.

Edu Roma

zdroj: eduroma.sk

Ako na komunitné plánovanie sociálnych služieb

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť  (SGI) pripravil s podporou  Active Citizens Fund – Slovakia Manuál pre komunitné plánovanie sociálnych služieb. Príručka vznikla v rámci projektu ‘Participatívna tvorba komunitného plánu sociálnych služieb: Pilotný projekt Karlova Ves. 

SGI sa prostredníctvom projektu snaží o podporu participatívneho plánovania sociálnych služieb, teda o zapájanie verejnosti do tvorby rozvoja mesta a príslušných koncepcií. Najnovšie sa manuálom nechalo inšpirovať aj mesto Piešťany. Podľa slov prednostky miestneho úradu “nemá zmysel robiť akúkoľvek koncepciu bez zapojenia tých, ktorých sa to týka.” SGI plánuje predstaviť manuál ešte 4 slovenským samosprávam a potom príručku zverejní aj na svojom webe.

Ako na komunitné plánovanie sociálnych služieb

zdroj: SGI

Pucung v Tabačke bude!

Už po štvrtýkrát sa začiatkom októbra v košickom kultúrnom stánku Tabačka Kulturfabrik uskutoční protikorupčný festival Pucung. Multižánrový festival každoročne prináša neobyčajnú koncentráciu ľudí, ktorým sa darí na Slovensku trochu bojovať proti korupcii. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu bude však kapacita festivalu obmedzená. Napriek tomu Nadácia Zastavme korupciu avizuje protikorupčný program za účasti premiéra Igora Matoviča, novinárky Zuzany Kovačič Hanzelovej, komika Jána Gorduliča či hudobnej produkcie Modré hory.

Pucung 2020

zdroj: Pucung.sk

Petícia za ochranu inštitútu osobnej asistencie

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR spolu s ostatnými členmi petičného výboru zaslala ministerstvu práce Petíciu  za ochranu inštitútu osobnej asistencie s 11 315 podpismi a s priloženým otvoreným listom adresovaným ministrovi práce Milanovi Krajniakovi.

V rámci petície žiadajú zástupcovia:

  • zvýšiť sadzbu na jednu hodinu osobnej asistencie na pôvodne plánovanú sumu 4,82 €;
  • ustanoviť pravidelné a adekvátne zvyšovanie sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie;
  • zmeniť zákon v oblasti sociálneho poistenia osobných asistentov a asistentiek (nemocenské poistenie, poistenie v nezamestnanosti);
  • verejný prísľub, že bude zachovaný inštitút osobnej asistencie;
  • verejný prísľub, že prípadné návrhy na zmenu budú prerokované s verejnosťou ešte pred samotným spustením legislatívneho procesu;
  • dementovať vyjadrenia o zmenách v osobnej asistencii, ktoré zazneli dňa 17.6.2020 na tlačovej besede ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR s názvom “O sociálnej pomoci”;
  • otvoriť diskusiu o samostatnom zákone o osobnej asistencii.

Prečítajte si celý text otvoreného listu.

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

zdroj: OMDVSR.sk

Titulná fotografia: Bermix Studio / Unsplash