Druhá vlna pandémie prináša nové výzvy aj pre mimovládne organizácie. V dnešnom prehľade aktivít mimovládok zažijeme ďalší ročník Karpatskej vandrovky za lepší východ a spoznáme víťazov Novinárskej ceny 2019. Pripomenieme si, že pri tvorbe nových imigračných politík treba myslieť najmä na zraniteľné skupiny a zachovanie ľudskej dôstojnosti. Predstavíme mladých ľudí, ktorí prekonávajú samých seba a pomáhajú svojmu okoliu a pozveme vás na Filmový festival inakosti.

Vandrovka za lepšie východné Slovensko

Karpatská nadácia už od roku 2010 organizuje Karpatskú vandrovku, každoročnú a jedinečnú aktivitu zameranú na podporu rozvoja východného Slovenska. Karpatská vandrovka je darcovský turistický pochod dlhý 50, alebo 25 kilometrov, ktorý vedie po hrebeni Volovských vrchov.  Na 11. ročníku Karpatskej vandrovky sa zúčastnilo 114 dobrochodcov a spolu s partnermi darovali do fondu Máme radi východ viac ako 10 000 eur, ktoré budú prostredníctvom grantovej výzvy prerozdelené iniciatívam, zameraným na zlepšovanie života na východnom Slovensku. Od vzniku Karpatskej vandrovky sa jej zúčastnilo už viac ako 550 vandrovníkov, ktorí prispeli na realizáciu množstva skvelých projektov zameraných na komunitu, kultúru alebo zdravý životný štýl.

zdroj: facebook.com/karpatskanadacia

Novinárska cena 2019

Tohtoročné slávnostné odovzdávanie ocenenia Novinárska cena 2019 síce kvôli koronakríze prebehlo o pol roka neskôr a komornejšie ako zvyčajne, no vďaka online streamu si ho mohol pozrieť naozaj každý. Nadácia otvorenej spoločnosti už 16 rokov oceňuje najkvalitnejšie práce slovenských novinárok a novinárov, čím prispieva k zvyšovaniu profesionality a kvality žurnalistiky. 

Cieľom súťaže je upozorniť na kvalitnú prácu novinárov a tým podnietiť odbornú diskusiu o stave a trendoch slovenskej žurnalistiky. Nezávislé poroty zložené z takmer 50 odborníkov a profesionálov z oblasti médií, ako aj ďalších osobností akademického, kultúrneho, spoločenského a neziskového sektora zo Slovenska aj zo zahraničia vybrali víťazky a víťazov v 13 súťažných kategóriách vrátane kategórie občianskej žurnalistiky určenej neprofesionálom. Súčasťou večera bolo aj odovzdanie šiestich špeciálnych ocenení a udelenie Ceny Fondu investigatívnej žurnalistiky.”

foto: Michal Babinčák, zdroj: facebook.com/novinarskacena

Solidarita s ľuďmi na úteku

Európska komisia predstavila nový azylový systém: krajiny netlačí do migračných kvót, ale od všetkých očakáva pomoc a solidaritu. Cieľom je zohľadniť možnosti jednotlivých členských krajín a vôľu ich občanov tak, že si členské štáty budú môcť sami zvoliť formu pomoci. Mareena je komunitná organizácia, ktorá pôsobí vo viacerých mestách na Slovensku a jej cieľom je integrácia cudzincov v spoločnosti, zapájanie miestnej komunity Slovákov do tohto procesu a zvyšovanie povedomia o prínose migrácie, integrácie a rozmanitosti. Mareena teraz apeluje na zodpovedných a pripomína, že ponúka pomocnú ruku: “Dúfame, že Slovensko aj ostatné členské štáty budú pri ďalších rokovaniach o tomto pakte reagovať v duchu solidarity a hľadať cesty nielen ako maximalizovať prínos migrácie pre našu spoločnosť, ale aj ako pomôcť tým, ktorí boli nútení opustiť svoju krajinu zo strachu o svoj život dodržiavajúc spravodlivé postupy a rešpektujúc ľudské práva všetkých, ktorých sa migračná aj azylová politika dotkne. Apelujeme na to, aby sa špeciálne prihliadalo na zraniteľné skupiny – maloleté deti bez sprievodu, osamelé matky s deťmi, chorých a zdravotne znevýhodnených, či seniorov, ktorých hlas a potreby v tomto procese často nepočuť. Aj naďalej ponúkame svoje kapacity pre ľudí hľadajúcich útočisko, ktorých by Slovensko bolo ochotné prijať.”

zdroj: TASR/AP

DofE pomáha rozvíjať mladých ľudí

Organizácia Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu Slovensko (DofE) každoročne udeľuje mladým ľuďom od 14 do 24 rokov, ktorí absolvujú program zameraný na sebarozvoj, celosvetovo platné certifikáty. Čo je poslaním DofE vysvetľuje riaditeľ organizácie na Slovensku Marián Zachar: “DofE pomáha mladým objaviť oblasti, v ktorých sa chcú rozvíjať. Pomáha im splniť si svoje sny, ktoré majú. Tiež pomáha trénovať vytrvalosť, ktorá je kľúčová práve na dosiahnutie tých snov.” Tento rok sa slávnostná ceremónia uskutoční kvôli koronakríze online. Organizátori ale chceli osobne doručiť certifikáty do škôl a tak vymysleli DofE na cestách, kedy navštívia vyše 140 škôl, kde jednotlivým Koordinátorom DofE odovzdajú dokopy vyše 1000 DofE ocenení.

zdroj: facebook.com/DofESlovensko/

Filmový festival inakosti

Iniciatíva Inakosť prinesie tento rok Filmový festival inakosti po Bratislave a Košiciach aj do online priestoru. Dramaturgia festivalu opäť vybrala kvalitné tituly, ktoré rozprávajú príbehy ľudí z queer komunity. Diváci sa môžu tešiť na skoro 40 filmov z celého sveta, dokonca aj slovenské a české snímky. Domácu audiovizuálnu situáciu približuje dramaturg sekcie krátkych filmov David Benedek

“Ak teda nerátam študentskú tvorbu, tak si myslím, že filmová scéna s LGBT+ tematikou na Slovensku neexistuje. V niektorých filmoch sa objavila vedľajšia queer postava, ktorá ale fungovala ako komické odľahčenie, ktoré plynulo z istých gejských stereotypov. Takže úprimne dúfam a verím, že s novou generáciou mladých filmárov je tu šanca na zlepšenie a že sa niekto bude venovať aj queer príbehom a queer postavám, ktoré nebudú fungovať ako paródia.” 

Súčasťou Filmového festivalu inakosti budú aj sprievodné podujatia. Organizátori pripravili diskusie o dúhových rodinách, LGBTI športovcoch či rodičoch queer ľudí.

zdroj: facebook.com/inakost

Prečítajte si aj: