V Bratislave, 6. októbra 2020  Minister financií Eduard Heger včera zverejnil strategický dokument „Moderné a úspešné Slovensko“, ktorý bude okrem iného  základom pre Plán obnovy. Tento dokument bol pripomienkovaný viac ako stovkou expertov a expertiek  z mimovládneho a podnikateľského prostredia. Akceptujeme voľbu autorov dokumentu konzultovať text s tými, ktorých považujú za dostatočných expertov a zároveň s tými, ktorým dôverujú. Žiadneho z týchto expertov by sme si nedovolili spochybniť.

Na druhej strane sme si nemohli nevšimnúť, že niektoré oblasti, dokonca tie, ktoré sú v dokumente uvedené ako prioritné, ostali zo strany občianskej spoločnosti neokomentované. Úplne nám chýba zastúpenie expertov napríklad zo sociálnej oblasti či oblasti práce s deťmi a mládežou. Dokument sa tiež venuje reforme verejnej správy a medzi expertmi nie sú uvedení ľudia, ktorí sa zaoberajú témou participatívneho spravovania vecí verejných. Sme pritom presvedčení, že práve tieto prvky spravovania našej spoločnosti  priblížia Slovensko, ale aj Európsku úniu, viac k ich občanom a obyvateľom.

Sme radi, že základný plán reforiem vznikol.   Je nám však ľúto, že sa tak udialo bez účasti širokej občianskej spoločnosti, prostredníctvom  už zavedených a v minulosti akceptovaných  mechanizmov širokej spolupráce,  za ktoré považujeme predovšetkým Radu vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie a jej súčasť Komoru mimovládnych neziskových organizácií. Stalo sa tak napriek tomu, že vo svojom programovom vyhlásení vláda deklaruje spoluprácu s občianskym sektorom a hlási sa k princípom otvoreného vládnutia.

Predpokladateľná forma participácie je v modernej demokratickej spoločnosti samozrejmosťou a jej výsledky bývajú často privádzané ťažšou cestou, avšak s efektívnejším výsledkom. Mrzí nás, že participatívne vládnutie nie je víziou novej vlády o budúcnosti Slovenska. Rovnako nám je ľúto, že popri rozvoji verejného a podnikateľského sektora, tvorcovia a experti pripomienkujúci stratégiu, necítili potrebu rozvíjať aj sektor aktívnych občanov.

V nadchádzajúcom období naďalej ponúkame predstaviteľom verejnej moci svoju expertízu a kapacity. Veríme, že vláda začne vnímať občiansku spoločnosť ako reálneho partnera, bude s nami komunikovať a spolupracovať. Svoje záväzky z programového vyhlásenia tak môže začať plniť aj pri finalizovaní Plánu obnovy.

Marcel Zajac, za Komoru mimovládnych neziskových organizácií (MNO) pri Rade vlády SR pre MNO

Michal Kišša, Ivana Kohutková, Tomáš Kriššák, Róbert Pakan, Sandra Polovková, Martina Strmeňová, Lenka Polomská Rišková za platformu Hlas občianskych organizácií

 

Titulná fotografia: Kiwiev, Wikimedia.org