Pre naše organizácie v platforme sme ešte začiatkom roka 2020 vymysleli Kurz marketingu pre občianske organizácie. Po úvodnom workshope začiatkom februára ale prišla korona kríza a my sme počas jarných mesiacov sústredili energiu do iných aktivít.

Pokračovanie kurzu mimovládneho marketingu sme odložili na jeseň. V septembri prišla očakávaná druhá vlna pandémie a prišiel aj ďalší diel nášho kurzu, ktorý sme vzhľadom na okolnosti zrealizovali formou webinára.

Webinár o krízovej komunikácii sme pre veľký počet prihlásených spravili dvakrát. Úvod oboch webinárov sme venovali neformálnej diskusii a vzájomnému predstaveniu zástupcov a zástupkýň zúčastnených organizácií a ich práce v sektore. Zastúpenie bolo pestré – ľudia v riadiacej pozícii v organizácii, z oblasti fundraisingu alebo projektového manažmentu až po expertov a expertky na PR a komunikáciu.

Krízoví komunikácia webinár

Následne lektor Tomáš Kriššák previedol prítomných prezentáciou, ktorú pripravil. Venoval sa v nej jednotlivým princípom krízovej komunikácie, čo by mala obsahovať analýza krízovej situácie, čo je pozicioning, ako najlepšie zvoliť formu reakcie, a že najdôležitejšie je byť pri formulácii stanoviska konzistentný a pravdivý. Vysvetlili sme si plusy a mínusy dvoch foriem krízovej komunikácie – aktívnej a pasívnej.

Hovorili sme aj o tom, že nie každá kríza si vyžaduje krízovú komunikáciu, ale vždy je dobré byť pripravený. Na konkrétnych príkladoch sme si potom ukázali tieto teoretické postupy. Tomáš na záver zdôraznil, že chyby existujú, aby sme sa z nich mohli niečo naučiť, a že každá krízová situácia nám môže dať aj poučenie do budúcnosti.

Webinár o krízovej komunikácií

Diskusia s účastníkmi prebiehala kontinuálne počas prezentácie, no na záver sa rozprúdila väčšia debata, kedy sme spolu prebrali ich vlastné skúsenosti, s ktorými sa museli potýkať v organizáciách. Prítomným sa webinár páčil a ocenili hlavne konkrétne príklady z praxe, ktoré im pomohli pochopiť teóriu. Tiež uvítali tipy na online nástroje, ktoré môžu pri príprave krízovej komunikácie vo svojej organizácii využiť. Na úplný záver sme zdôraznili dôležitosť budovania pozitívnych naratívov, proaktívne informovanie o aktivitách organizácií, transparentnosť a spájanie sa s inými organizáciami v sektore. Toto sú oblasti, kde vieme aj my ako platforma Hlas občianskych organizácií pomôcť.