V dnešnom prehľade sa dočítate o filmových projekciách v rámci projektu Jeden svet, online mentoringu pre rómske deti, a tiež o svetovom vzdelávacom programe Roots&Shoots. Ďalej si môžete pozrieť diskusiu o rodových stereotypoch alebo sa tešiť na webinár o boji proti obchodovaniu s ľuďmi.

Jeden svet na školách

Aj tento rok sa stredoškoláčky a stredoškoláci vďaka organizácii Človek v ohrození môžu tešiť na filmové projekcie dokumentárnych filmov. Tie sa na stredných školách tešia širokej obľube, keďže hraný dokumentárny film je výborným nástrojom na otvorenie témy. 

Film poskytuje zážitok, vedomosti, informácie a emócie. Výhodou je aj to, že zodpovednosť za otvorenie témy sa prenáša na samotné médium, resp. jeho tvorcov. Filmy a následné diskusie tiež zaujímavým a efektívnym spôsobom dopĺňajú učivo predmetov ako etická výchova, občianska náuka, geografia, história, anglický jazyk či spoločensko-vedný seminár.

Minulý rok sa do školských projekcií, ktoré sú súčasťou festivalu Jeden svet,  zapojilo 1213 študentov a študentiek, 69 učiteľov a učiteliek z 24-roch bratislavských škôl. Tento rok sa vzhľadom na situáciu projekcie, ako i následné diskusie odohrajú online. Viac o projekte si môžete prečítať tu.

zdroj: jedensvetsk.com

Online mentoring, ktorý mení sny na skutočnosť

Už niekoľko rokov sa organizácia ETP Slovensko snaží (aj) prostredníctvom online projektu Schopné deti búrať stereotypy, predsudky a čierno-biele nazeranie na rómsku komunitu. Cieľom projektu je poskytnúť rómskym deťom z osád lepšiu budúcnosť a dať im šancu, aby si splnili svoje sny. 

Projekt, ktorý už roky pomáha napĺňať potenciál rómskych detí, priniesla dvojica Peter a Dávid. Peter ako mentor a Dávid ako jeho chránenec, spoločne dokázali prekonať stereotypy a ukázať všetkým, čo všetko sa dá, ak máte po svojom boku niekoho, kto sa vám venuje. Dávid je dnes úspešným absolventom vysokej školy a plnohodnotným zamestnancom ETP. 

Ak sa chcete pridať a stať sa súčasťou online mentoringového projektu, navštívte stránku projektu, kde sa dozviete viac.

zdroj:facebook.com/etpslovensko

Roots&Shoots 2020

V roku 2016 priniesla Green Foundation vzdelávaní program Roots&Shoots na Slovensko. Ide o globálne vzdelávanie, ktoré založila prírodovedkyňa Jane Goodall. V súčasnosti je do neho zapojených viac ako 100 krajín. 

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je podnecovať záujem mladých ľudí o problémy svojho okolia a viesť ich k tzv. súcitnému líderstvu, aby mohli svojim konaním prispieť k lepšiemu svetu. Program pracuje s jedinečnou metódou založenou na postupoch tzv. komunitného učenia, ktorá pripravuje žiakov, krok po kroku, na realizáciu vlastného komunitného projektu.

Dôležitou súčasťou programu je aj školenie pedagógov, ktorí v programe zohrávajú kľúčovú úlohu. Učitelia a učiteľky v role facilitátorov a facilitátoriek sprevádzajú svoje tímy na ceste projektom. To sa pre súčasnú situáciu uskutočnilo online. “Práve vďaka šikovným a nadšeným učiteľom dokážeme pripravovať našu mladú generáciu na budúce výzvy”, uvádza Green Foundation.

zdroj:facebook.com/greenfoundation.eu

Diskusia o rodových stereotypoch

Inštitút pre aktívne občianstvo zorganizoval v uplynulých týždňoch už tradičnú septembrovú diskusiu. Tentokrát sa v priestoroch Kalabu diskutovalo na tému Rodové stereotypy a ich odbúravanie v škole, médiách, umení, pracovnom či rodinnom prostredí.

Diskusiu moderoval Norbert Maurom (Nadácia Pontis) a medzi hosťami si mohli poslucháči vypočuť Veroniku Pizano (Aj Ty v IT), Antona Šulíka (RTVS) a Henrietu Zezulovú (Young & Eco). Ďalej aj Janu Fúskovú (Trnavská univerzita v Trnave), ktorá okrem akademickej pôdy pôsobí aj v Inštitúte pre aktívne občianstvo ako výskumná spolupracovníčka v programe Školy, ktoré menia svet

Ak ste sa nestihli zúčastniť diskusie bohatej na konštruktívne rozhovory, jej záznam si môžete pozrieť tu.

zdroj: facebook.com/ipao.sk

Dajme šancu utečencom IV

18. október je európskym dňom boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Obchodovanie s ľuďmi je celosvetovým problémom, ktorý pretrváva aj na Slovensku a negatívne ovplyvňuje životy desiatok až stoviek ľudí.

Liga za ľudské práva považuje za dôležité upozorňovať a šíriť osvetu o tomto probléme, nielen medzi širokou verejnosťou, ale predovšetkým u nastávajúcich policajtov, ktorí sa môžu v budúcnosti podieľať na odhaľovaní a stíhaní trestných činov obchodovania s ľuďmi. Organizácia preto 22. 10. 2020 organizuje  webinár pre študentov Akadémie PZ v Bratislave za účasti zahraničných expertov

Záznam z odborného webináru bude neskôr dostupný aj pre širšiu verejnosť na stránke Ligy za ľudské práva.

zdroj: facebook.com/Ligazaludskeprava

Titulná fotografia: Zachtleven / Pixabay