Pomôžme si navzájom zvládnuť súčasnú pandémiu. Dodržiavajme prijaté nariadenia vlády a chráňme seba aj ostatných. Znížime tak nápor na naše zdravotníctvo, zraniteľné skupiny ľudí a tých, ktorí pracujú v prvej línii. Buďme si oporou, odolajme panike a nestrácajme ľudskosť v týchto náročných časoch.