V dnešnom prehľade nájdete vyhlásenie viacerých organizácií k súčasnej situácii, v ktorej sme sa ocitli a dozviete sa o tom, ako to je s dobrovoľníctvom v rámci prebiehajúceho plošného testovania. Dočítate sa o novej konferencii, ktorá sa venuje téme kultúry, ale aj o treťom ročníku festivalu Nasuti, ktorý sa zaoberá Nulovým rastom. A na záver zistíte, ako sa rozhodlo o plánovanej lyžiarskej hale na Donovaloch.

Opäť pomôžeme

Zástupcovia a zástupkyne Krízového štábu neziskového sektora, z ktorých viacerí pôsobia v členských organizáciách platformy Hlas občianskych organizácií, vyzvali verejnosť k zodpovednosti, rozvahe, vzájomnej solidarite a pomoci v týchto zložitých časoch. Zároveň deklarovali, že neziskový sektor sa tak, ako v minulosti pri rôznych krízových situáciách, postaví na stranu správnych riešení. Obrátili sa aj na občiansku spoločnosť s výzvou k spolupráci so štátom a samosprávou pri aktuálnych problémoch, ako je napr. akútna potreba osôb, ktoré majú pomáhať pri zabezpečení testovania. Celé znenie vyhlásenia nájdete TU.

zdroj: facebook.com/krizovystabneziskovehosektora

Kto má pomáhať s plošným testovaním?

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, ktorá združuje dobrovoľnícke centrá po celom Slovensku a viaceré neziskové organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi, zaznamenala výzvu predstaviteľov vlády smerom k obyvateľom Slovenska v súvislosti s plošným testovaním Spoločná zodpovednosť.

„Uvedomujúc si závažnosť aktuálnej epidemiologickej situácie chápeme snahu kompetentných zabezpečiť plynulý priebeh pripravovaného plošného testovania aj doplnením kapacít ľuďmi z radov verejnosti. Presné informácie a jasné komunikovanie je však pre nábor vhodných kandidátov kľúčové. V tomto kontexte chceme zdôrazniť, že Zákon o dobrovoľníctve stanovuje ako jeden zo základných atribútov dobrovoľníckej činnosti jej vykonávanie bez nároku na finančnú odmenu. Zároveň je všeobecne prijímanou zásadou, že dobrovoľník/čka nesmie suplovať úlohy, ktoré má plniť osoba v pracovno-právnom vzťahu. Zapájanie verejnosti do aktivity Spoločná zodpovednosť na základe dohody o vykonaní práce odporuje tomu, aby sa zapojení občania pri tejto aktivite mohli nazývať dobrovoľníkmi  a dobrovoľníčkami.“ 

Platforma preto žiada, aby kompetentní vo svojej komunikácii vyjasnili svoju predstavu o spôsobe zapojenia verejnosti a na tomto základe nastavili správne používanie pojmov dobrovoľník/dohodár. V reakcii na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu navyše platforma nahrádza pripravovaný osobný tréning Manažmentu dobrovoľníkov kompletným online kurzom. 

zdroj: dobrovolnickecentra.sk

Kultúra v medzičase

Tabačka Kulturfabrik vás pozýva na 1. ročník odbornej konferencie Anténa Conference! – Kultúra v medzičase, ktorý organizuje Anténa – sieť pre nezávislú kultúru, A4 – priestor súčasnej kultúry a ďalší. Ak sa pohybujete v oblasti nezávislej kultúry, podujatie je určené aj pre vás. „Kultúra v medzičase“ odráža aktuálnu situáciu neistoty s ohľadom na krízu ekonomickú či spoločenskú aj v súvislosti s celosvetovou pandémiou Covid-19. Hlavnou témou konferencie bude pohľad na celospoločenské dopady kultúry a spôsob, ako tieto dopady vyhodnocuje akademické prostredie, analytické inštitúty či odborníci z tejto oblasti. Diskusia postupne prejde k témam, ktoré v oblasti nezávislej kultúry momentálne rezonujú.

zdroj: facebook.com/tabackafanpage

Degrowth

Festival Nasuti 2020 – online, ktorý organizovala Nová Cvernovka spolu so Zuzanou Duchovou a Zuzanou Liptákovou, sa venoval téme Nulový rast/Degrowth. Bezrastová ekonomika alebo nulový rast (décroissance po francúzsky, degrowth po anglicky) má viacero aspektov: je to filozofia, politická ekológia, ekologické hnutie a ekonomická teória, ktorá zahŕňa limity biosféry do ekonomiky. Festival vytvoril priestor pre rôznorodé spracovanie témy v rámci výstavy súčasného vizuálneho umenia (objekty, inštalácie, sound-art) a online diskusií. 

Ide o tretí ročník festivalu súčasného umenia a udržateľnosti, ktorý bol inšpirovaný suťou nahromadeným materiálom z rekonštrukcie bývalej chemickej školy. Zámerom festivalu Nasuti je zvyšovať povedomie o aktuálnych ekologických problémoch a riešeniach. Vznikol ako prvý festival súčasného umenia s environmentálnym zameraním na Slovensku a spája kreativitu, umenie, dizajn, inovácie a ekologické myslenie. 

zdroj: facebook.com/novacvernovka

Bránime záujmy obyvateľov a vlastníkov nehnuteľností na Donovaloch

Rozhodnutie obce Donovaly o umiestnení stavby „Lyžiarska hala – Donovalley Resort, Donovaly“ bolo tento týždeň zrušené odvolacím stavebným úradom – Okresným úradom Banská Bystrica, ktorý vec vrátil obci na nové prejednanie a rozhodnutie. Je to dobrá správa pre všetkých, ktorým záleží na životnom prostredí a pohode bývania na Donovaloch, hoci nejde o finálne rozhodnutie a viaceré námietky predložené v odvolaní odvolací orgán bagatelizoval alebo z formálnych dôvodov odmietol. „Predbežne je rozhodnutie obce zrušené, obec však môže vydať nové povolenie. Preto budeme naďalej ostražití a budeme brániť záujmy obyvateľov a vlastníkov nehnuteľností na Donovaloch, pretože sme presvedčení, že v čase klimatickej krízy je budovanie takejto stavby absurdné a neprijateľné,“ skonštatovala Eva Kováčechová, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS. Viac k tomuto prípadu si môžete prečítať TU.

zdroj: VIAIURIS.sk

Prečítajte si aj: