Zástupcovia a zástupkyne občianskeho sektora, medzi nimi aj členovia platformy Hlas občianskych organizácií, sa v utorok 8. decembra 2020 stretli s ministrom financií SR Eduardom Hegerom, aby prediskutovali proces prípravy Plánu obnovy a odolnosti Slovenska.

Nadviazali tak na žiadosť, ktorú prednedávnom adresovali viacerým zástupcom vlády. Organizácie v nej žiadajú, aby vláda pri finalizácii tohto významného dokumentu zabezpečila kvalitný a transparentný proces zapojenia verejnosti, splnila jasne definované požiadavky EÚ na ochranu klímy a životného prostredia a zabezpečila dostatočnú nadrezortnú koordináciu. Zároveň požadujú vybudovať dostatočné kapacity na efektívne a zmysluplné využitie financií a zahrnúť mimovládne organizácie ako partnerov do implementácie navrhovaných opatrení.

Po stretnutí minister financií vyjadril podporu občianskej spoločnosti, keď uviedol, že „Práve mimovládny sektor musel žiaľ za posledné roky suplovať štát veľmi výrazným spôsobom. Podpora občianskej spoločnosti na Slovensku je stále ešte v plienkach a je veľmi potrebné, aby sme investovali do tejto podpory veľa úsilia z hľadiska procesov aj financií. Verím, že ďalšia spolupráca bude nielen pri tvorbe a dokončení plánu obnovy, ale najmä pri jeho implementácii.“

Minister financii a občianske organizácie

Ako zástupcovia mimovládnych organizácií považujeme stretnutie za veľmi konštruktívne a veríme, že sa do budúcnosti podarí spoluprácu štátneho a občianskeho sektora zlepšiť. Platforma Hlas občianskych organizácií bude spolu s ďalšími aktérmi občianskej spoločnosti proces finalizácie Plánu obnovy a odolnosti Slovenska naďalej sledovať.