V platforme Hlas občianskych organizácií so znepokojením sledujeme vývoj situácie v súvislosti s prideľovaním dotácií na podporu rodovej rovnosti na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Na netransparetný proces prerozdelenia dotácií aj celkové pomery na ministerstve upozornili viaceré občianske organizácie a médiá.

Na základe týchto skutočností požiadali členské organizácie platformy ministerstvo o zverejnenie odborných hodnotiacich hárkov k udeľovaniu dotácií. Po viacerých neúspešných pokusoch nám ministerstvo hodnotiace hárky nakoniec sprístupnilo. Dotáciu na podporu rodovej rovnosti v roku 2020 ministerstvo prerozdelilo iba trom organizáciám z pätnástich. Ukázal sa významný rozpor medzi bodovým ohodnotením jednotlivých uchádzačov o podporu a výsledným prerozdelením dotácií. Organizácie, ktoré sa venujú oblasti rodovej rovnosti podporené neboli napriek vysokému hodnoteniu odborných hodnotiteľov.

Platforma Hlas občianskych organizácií je platformou spájajúcou, hľadáme dialóg a spoločnú cestu. Zastupujeme široké spektrum organizácií od ľudskoprávnych cez ekologické, watchdogové, zaoberajúce sa vzdelávaním, dobrovoľníctvom, menšinami alebo kultúrou. Medzi našich členov patria organizácie, ktoré sa venujú rodovej rovnosti, ale aj organizácie vyznávajú kresťanské hodnoty. S obavami preto vnímame, že minister vo svojej obhajobe rozdeľuje občiansky sektor a tému, ktorá si vyžaduje odborný prístup, ideologizuje.

Rovnako vnímame skutočnosť, že ministerstvo o dotáciách rozhodlo netransparentne a ignorovalo odborné hodnotenia. Konanie a obhajoba ministerstva práce takýmto spôsobom polarizuje a rozdeľuje občiansky sektor. Ten svojimi aktivitami dopĺňa činnosti štátu tam, kde sám na to nestačí. Zo strany ministerstva by sme uvítali zrozumiteľné a prehľadné procesy a jasnú komunikáciu. Nechceme byť svedkami maďarského alebo poľského scenára, keď sa aj na pozadí pandémie potichu oklieštuje priestor pre občianske organizácie.
Cieľom platformy Hlas občianskych organizácií, ktorá združuje 51 organizácií s rôznych zameraním, je ochrana priestoru pre fungovanie občianskej spoločnosti.
Michal Kišša, Ivana Kohutková, Tomáš Kriššák, Róbert Pakan, Sandra Polovková, Martina Strmeňová, Lenka Polomská Rišková; Výkonný výbor platformy Hlas občianskych organizácií, ktorá združuje 51 mimovládnych neziskových organizácií
Titulná fotografia: TASR