Minulý týždeň zaslala platforma Hlas občianskych organizácií a iniciatíva environmentálnych organizácií Zelený reštart vládnym predstaviteľom návrhy v súvislosti so zapojením občianskej spoločnosti do prípravy a implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR. Ponúkli sme vláde konkrétny návrh postupu zapojenia verejnosti tak, aby bol v súlade so slovenskou a európskou legislatívou.

Navrhujeme preto Ministerstvu financií SR urýchlene zrealizovať viacero krokov, vďaka ktorým budú do procesu tvorby a implementácie zapojení všetci kľúčoví aktéri. Požadujeme, aby ministerstvo v prvom rade zverejnilo úplné znenie návrhu Plánu obnovy a odolnosti SR, pretože verejnosť nemá v súčasnosti prístup ku kompletnému materiálu. Následne žiadame zverejniť detaily k procesu účasti verejnosti vo finálnej fáze prípravy plánu, jeho časové rozpätie a kľúčové fázy, pretože je potrebné zabezpečiť dostatočné časové obdobie na pripomienky verejnosti. V rámci procesu by mal byť zabezpečený priestor na podávanie pripomienok a návrhov k plánu, ako i pre konzultácie formou pracovných skupín. Proces by mal byť ukončený transparentným vysporiadaním sa s týmito pripomienkami.

V neposlednom rade navrhujeme, aby ministerstvo financií spolupracovalo s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti na organizácii procesu zapojenia verejnosti. Ten má v tíme kvalifikovaných ľudí, ktorí disponujú rozsiahlymi skúsenosťami s vedením podobných procesov.

Uvedené návrhy dodatočne podporila aj Komora mimovládnych neziskových organizácií ktorá ponúka priestor pre realizáciu participatívneho procesu aj pri tvorbe a implementácii plánu obnovy a odolnosti. Jej zástupcovia sú členmi poradného orgánu vlády pre problematiku občianskej spoločnosti a pripomínajú skutočnosť, že jedným z hlavných dôvodov vzniku tohto poradného orgánu bolo vytvoriť priestor pre efektívnu komunikáciu vlády s občianskou spoločnosťou.

Občianske organizácie sú kľúčovým partnerom pri navrhovaní verejných politík. Ich zapojenie na národnej a európskej úrovni je prínosom a zvyšuje kvalitu týchto politík. A práve Plán obnovy a odolnosti SR jednou z verejných politík je. Zapojenie relevantných kľúčových aktérov v skorých fázach procesu nevyžadujú len zákony. Je to predovšetkým dôležité pre celospoločenské prijatie plánu, jeho reforiem a transformácie ekonomiky, ale aj pre kvalitu samotného plánu.

Sme presvedčení, že ak Ministerstvo financií SR začne bezodkladne s realizáciou navrhovaných krokov, je možné dokončiť Plán obnovy a odolnosti SR v stanovenom termíne, naplniť podmienky národnej legislatívy vo vzťahu k zapojeniu kľúčových aktérov a vytvoriť vysoko kvalitný dokument, ktorý pomôže slovenskej ekonomike prekonať krízu spôsobenú pandémiou.

Žiadosť podporujú zástupkyne a zástupcovia týchto organizácií a iniciatív:

Michal Kišša, Ivana Kohutková, Tomáš Kriššák, Róbert Pakan, Sandra Polovková, Martina Strmeňová, Lenka Polomská Rišková; Platforma Hlas občianskych organizácií, ktorá združuje 51 mimovládnych neziskových organizácií

Lucia Szabová, Znepokojené matky
Ivana Maleš, Inštitút cirkulárnej ekonomiky
Martina B. Paulíková, Združenie Slatinka
Oto Hudec, Nestrácajme čas
Jakub Hrbáň, hnutie Fridays For Future Slovensko
Michal Sabo, iniciatíva Klíma ťa potrebuje
Liliana Rástocká, Slovenská klimatická iniciatíva
Simona Hlaváčová, Cirkulárny Hub
Ondrej Kozlovský, Extinction Rebellion Slovensko
Marcel Zajac, Komora mimovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie