Tvárami kampane Chcem tu zostať sú traja ambasádori: Veronika Cifrová Ostrihoňová, Iveta Radičová a Michal Handzuš. Spolu s nimi sa budú na kampani podieľať desiatky influencerov, ktorí majú rešpekt u mladých, a zároveň im nie je jedno, v akej krajine budeme žiť.

Desiatky organizácií sa spojili s osobnosťami verejného života a influencermi. Na Pohode odštartovali kampaň, ktorej cieľom je mladých ľudí presvedčiť, že na ich hlase záleží.

„Rozhodnutie nezúčastniť sa volieb môže byť predzvesťou postoja, že to mladý človek s krajinou už vzdal. A naopak, účasť vo voľbách je prejavom záujmu o budúcnosť krajiny. Začína voliť nová generácia a práve voľby sú príležitosťou ozvať sa a vstúpiť do verejnej debaty,“ hovorí jedna z ambasádoriek kampane Veronika Cifrová Ostrihoňová.

Nositeľmi kampane v regiónoch po celom Slovensku sú desiatky mimovládnych organizácií, ktoré budú realizovať komunitné aktivity a osobné stretnutia.

 „Účasť voličov vo voľbách je kľúčom ku kvalite demokracie. Občianska spoločnosť na Slovensku už v minulosti viackrát preukázala schopnosť mobilizovať k vyššej účasti a osobitne v skupine mladých voličov. Kampaň Chcem tu zostať nadväzuje na túto tradíciu s cieľom šíriť pozitívne posolstvo o krajine. Prepája stovky aktérov z prostredia mimovládneho sektora s mladými influencermi, aby spoločne inšpirovali mladých ľudí k zapojeniu sa do verejného diania,“ uviedol jeden z iniciátorov kampane Fedor Blaščák.

Iniciátori kampane Chcem tu zostať pripomínajú, že mladí ľudia majú nezastupiteľné miesto v našej spoločnosti. Do verejného života prinášajú unikátny pohľad na aktuálne dianie a problémy, ktorým Slovensko čelí. Opakovane dokážu prinášať nové témy a predstavu o tom, v akej krajine chcú žiť. 

Prieskumy ukazujú, že mladí voliči a voličky nevidia svoju budúcnosť v krajine pozitívne. Tento trend sa neustále zhoršuje, prehlbuje sa u nich pocit rezignácie a zvyšuje sa motivácia odísť do zahraničia. Názov kampane reaguje práve na tieto negatívne tendencie medzi mladými ľuďmi. Riziko odchodu mladých v prípade zhoršujúceho sa stavu krajiny po voľbách je vysoké. 

Z prieskumu, ktorý pre iniciátorov kampane pripravila agentúra Focus vyplýva, že záujem mladých zúčastniť sa volieb v porovnaní s rokom 2019 klesol až o 16 p.b., na celkových 52%. Toto číslo je zároveň o 15 p.b. nižšie ako je deklarovaný záujem ísť voliť v celkovej populácii.   

“Až 85 percent mladých ľudí si myslí, že politici sa o nich vôbec nezaujímajú. Často tiež počúvame, že mladí ľudia chcú zo Slovenska odísť. Kampaň Chcem tu zostať adresuje tento problém, chce posilniť hlas mladých vo verejnom priestore a inšpirovať ich k účasti vo voľbách, a preto ju podporujem,” vysvetľuje Iveta Radičová. 

Kto stojí za kampaňou

Hlavnými iniciátormi kampane Chcem tu zostať je Občianska platforma pre demokraciu, Memo 98, Nadácia otvorenej spoločnosti a Nadácia Pontis. Na realizácii kampane sa podieľajú aj ďalšie desiatky mimovládnych organizácií. Všetky budú zverejnené na webovej stránke pretovolim.sk.

Kampaň Chcem tu zostať je striktne nestranícka. Je to občianska mobilizačná kampaň, ktorej cieľom je podporovať demokratický systém, inšpirovať mladých ľudí k záujmu o veci verejné a vyzývať ich k účasti vo voľbách. Nie je namierená proti žiadnej politickej strane či kandidátovi, a zároveň žiadnej politickej strane alebo kandidátovi nevyjadruje podporu. 

Mladých budú motivovať na sociálnych sieťach aj festivaloch

Kampaň zavíta na množstvo festivalov, koncertov a diskusií v regiónoch po celej krajine. Tieto podujatia budú priestorom pre témy, ktoré zaujímajú mladých, a zároveň tam budú mať priestor na rozhovory, zábavu a vzdelávanie. Mladých bude kampaň o dôležitosti ich hlasu informovať aj na sociálnych sieťach.

Kontakty:
Fedor Blaščák, Nadácia otvorenej spoločnosti – 0905 137 257

Katarína Batková, Občianska platforma pre demokraciu – 0907 457 710