Desiatky osobností občianskej spoločnosti, vedci a akademici vyzývajú premiéra Roberta Fica, aby sa ospravedlnil študentovi Právnickej fakulty Univerzity Komenského Marekovi Janigovi.

My, dolupodpísaní občania a občianky Slovenskej republiky, vyzývame Roberta Fica aby sa zachoval ako chlap a ospravedlnil sa študentovi Právnickej fakulty Univerzity Komenského Marekovi Janigovi, na ktorého zaútočil vo svojom statuse z 19.12.2023.

Robert Fico útokom na študenta prekročil rubikon a urobil chybu, ktorej by sa nemal dopustiť žiaden politik a už vôbec nie premiér členskej krajiny Európskej únie.

Marek Janiga sa odvážne postavil na čelo stoviek študentiek a študentov, ktorí sa kultivovane a s rešpektom ohradili voči spôsobu, akým dekan Eduard Burda vťahuje celú Právnickú fakultu UK do politického súboja. 

Ich návrh na odbornú diskusiu bol 15. decembra akceptovaný samotným dekanom aj predsedníctvom akademického senátu PF UK. Všetky zainteresované strany sa dohodli aj na zorganizovaní akademickej diskusie. Napriek tomuto všetkému sa Robert Fico rozhodol z pozície premiéra zneužiť legitímne požiadavky študentov na odbornú diskusiu s dekanom a z Mareka Janigu urobil na svojom Facebooku terč.

V demokratickej krajine je neprípustné, aby premiér útočil ad-hominem na študentov a študentky, či iných bežných ľudí a váhu svojej funkcie, svoju moc a mediálny vplyv tak zneužíval na zásah do diskusie, ktorá prebieha na akademickej pôde.

Výzvu podporujú tieto osobnosti a organizácie občianskej spoločnosti: 

 

Silvia Szabóová, SOSNA 

Sandra Polovková, Post Bellum 

Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu 

Radoslav Herda, Slovenský pacient 

Peter Radkoff, Tabacka Kulturfabrik 

Ivana Poláčková, CEEV Živica

Milan Lichý, Banská Bystrica

Richard Medal, Centrum environmentálnych aktivít 

Ing. Ján Topercer, CSc., samostatný vedecký pracovník – ekológ

Ing. Jaroslav Pavlovič

Martin Macko, Iniciatíva Inakosť 

Mgr. Rastislav Rybanič PhD., nezávislý konzultant  životnom prostredí

Ľubica Kolková, členka S-O-S

Zuzana Fialová, sociologička (Klimatická koalícia)

Mgr. Michal Daniška, PhD.

doc. RNDr. Marcel Uhrin, PhD., Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Alexander Vágner, Zvolen

Peter Medveď, Nadácia Ekopolis 

Elena Gallová Kriglerová, CVEK 

Ján Roháč, Banská Štiavnica

Henrich Pifko

Ľubica Trubíniová

Milan Zvada 

Alžbeta Brozmanová Gregorová, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií

Katarína Batková, VIA IURIS 

Štefan Szabó, SOSNA

Grigorij Mesežnikov, Inštitút pre verejné otázky

Laura Dittel, Karpatská Nadácia 

Rasťo Kužel, MEMO 98

Juraj Lizák, Rada mládeže Slovenska 

Zuzana Petková, Nadácia Zastavme korupciu

Martin Suchý, Nadácia Zastavme korupciu 

Boris Meluš, Nadácia Cvernovka 

Veronika Prachárová, SGI 

Maroš Chmelík, riaditeľ Centra komunitného organizovania 

Boris Strečanský, člen Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie

Ing. arch. Elena Pätoprstá, Nádej pre Sad Janka Kráľa

prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., Katedra zoológie, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ 

Ján Gálik – za slušné Slovensko 

Eva Plánovská, SEED, n.o.

Michal Piško

Martin Timcsák

Martina Petijová, za Vybor SocioFóra

Peter Kunder, Aliancia Fair-play

Ľubor Illek 

Martina Kolesárová, Pontis

Juraj Melichár,koordinátor

Michal Kutlík, OZ Pestrec

Peter Steinhübl, výkonný riaditeľ Slovensko.Digital

Ing. Zuzana Gallayová, PhD., Katedra aplikovanej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene

Silvia Cochová, Centrum dobrovoľníctva,n.o.

Daniel Kaba, Ambrela

Dušan Zachar, INEKO 

Eva Kováčechová, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS