Neformálne združenie občianskych iniciatív a organizácií Platforma pre demokraciu vyjadruje úprimné poďakovanie Filipovi Vagačovi, splnomocnencovi vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorého dnes vláda SR odvolala z funkcie. Za jeho nástupkyňu ku dňu 7. marca 2024 vymenovala Simonu Zacharovú.

Občianska spoločnosť a jej organizácie sa významnou mierou pričinili o  zvládnutie najväčšej humanitárnej krízy v moderných dejinách Slovenska, ktorú vyvolala ruská agresia proti Ukrajine. Zástupcovia štátu vo svojich vyjadreniach i krokoch tento príspevok opakovane ocenili. So zástupcami občianskeho sektora nadviazali intenzívny dialóg, ktorého cieľom bolo prijať nové mechanizmy financovania a pružnej spolupráce, ktoré krízové situácie nevyhnutne potrebujú. Tento proces úspešne koordinoval Filip Vagač, vychádzajúc aj z princípov otvoreného vládnutia, ku ktorým sa zaviazala Slovenská republika ešte v r. 2009 a ktorých gestorom je vo vláde SR práve úrad splnomocnenca.

Očakávame, že porušovanie týchto princípov, ktorého sme svedkami v ostatných týždňoch, bude jednou z hlavných pracovných výziev novej splnomocnenkyne. Veríme, že pani Zacharová zvládne túto výzvu aj bez akejkoľvek predchádzajúcej skúsenosti z neziskového sektora, s tvorbou politík pre rozvoj občianskej spoločnosti alebo z riadenia mimovládynch organizácií.

Komunikácia vládnych predstaviteľov okolo zrušenia dotačnej schémy Ministerstva spravodlivosti SR pre oblasť ľudských práv vo februári  totiž naznačuje, že vzťah vlády k občianskej spoločnosti  sa mení z partnerského na nedôverčivý. Nominantka súčasnej vlády má k dispozícii všetky existujúce nástroje na to, aby sa tento narušený dialóg obnovil.