Martina Šimkovičová TASR

Foto: TASR

Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová opakovane verejne prostredníctvom médií a sociálnych sieti útočí na organizácie pracujúce alebo poskytujúce služby pre LGBTI+ ľudí alebo priamo na LGBTIQ+ ľudí. Verejne vyhlásila dokonca, že mimovládne organizácie pracujúce s touto témou nezískajú podporu z verejných zdrojov Ministerstva kultúry SR.

Takéto vyhlásenia ministerky kultúry je potrebné v demokratickej spoločnosti založenej na rovnosti pred zákonom, ochrane menšín a zákaze diskriminácie na základe mimo iného aj sexuálnej orientácie, odsúdiť ako neprípustné. Takýto postup je v rozpore so zákazom diskriminácie zakotveným v Ústave SR ako aj v medzinárodných dokumentoch, ktorými je Slovensko viazané.

Z pozície ministerstva kultúry neexistuje dôvod vyčleňovať mimovládne organizácie pracujúce v prospech týchto ľudí z čerpania verejných zdrojov. Mimovládne organizácie poskytujúce služby alebo pracujúce s LGBTIQ+ ľuďmi sú legitímnou súčasťou občianskej spoločnosti, často v mnohých oblastiach suplujú pomoc a podporu, ktorú štát nie je schopný poskytovať. LGBTIQ+ ľudia rozvíjali a rovíjajú kultúru a umenie a queer umenie je pevnou súčasťou kultúry a umenia na Slovensku.

Vyzývame preto Ministerstvo kultúry SR, aby sa zdržalo akýchkoľvek postupov, ktoré by objektívne ako aj subjektívne zabránili čerpaniu verejných zdrojov časti mimovládnych organizácií venujúcej sa témam LGBTI+ ľudí a aby nedochádzalo k ich diskriminácii pri uchádzaní sa o dotácie či už priamo z Ministerstva kultúry SR alebo iných verejných zdrojov.

Vyhlásenie podporujú:

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
Post Bellum
Občan, demokracia a zodpovednosť
Inštitút pre verejné otázky
Nadácia Integra
Tabačka Kulturfabrik
Karpatská nadácia
Iniciatíva Inakosť
o.z. SOSNA
Nadácia Ekopolis
Rada mládeže Slovenska
Sytev
Anténa – sieť pre nezávislú kultúru
CEEV Živica
MEMO 98
Liga za ľudské práva
Tanana o.z.
Centrum dobrovoľníctva, n.o.
Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, n.o.
Nomantinels
Centrum komunitného organizovania
PORT
Nadácia Pontis
Starokatolíci na Slovensku
Centrum pre filantropiu n.o.
Festival Jeden svet
CEEV Živica