Foto: TASR – Jaroslav Novák

Komora mimovládnych neziskových organizácií vyzýva Vládu SR a poslancov NR SR, aby odmietli návrh skupiny poslancov SNS na zmenu zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách, prostredníctvom ktorého sa má zásadne zmeniť legislatíva pre celý občiansky sektor v SR. Podľa predsedu Komory a podpredsedu Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie Marcela Zajaca je predložený návrh diskriminačný a v rozpore s našou, aj európskou legislatívou.

“Návrh poslancov SNS, ktorý je viacmenej totožný s maďarským protimimovládkovým zákonom, obmedzuje voľný pohyb kapitálu v rámci Európskej únie, čiže je v rozpore so zakladajúcimi zmluvami o EÚ, ktoré majú prednosť pred našimi zákonmi. Neprimeraným spôsobom zasahuje do slobody združovania občanov zakotvenej v Ústave SR, v Európskom dohovore o ochrane základných práv a slobôd a v Charte základných práv EÚ. Poslanci SNS teda predložili zákon, o ktorom vedia, že je v zmysle rozhodnutia Súdneho dvora EÚ z roku 2020 v rozpore s právom EÚ. Tým preukázali, že záujmy ľudí na Slovensku sú im ľahostajné. Schválením tohto zákona sa približujeme k tomu, že Európska únia zastaví eurofondy pre Slovensko. Príčinou budú rozhodnutia politikov, ale žiaľ následky budeme znášať všetci,” konštatuje Katarína Batková, právnička a jedna z predstaviteliek Občianskej platformy pre demokraciu.

“Návrh z dielne poslancov SNS je paškvil, ktorý negatívne postihne všetky typy mimovládnych neziskových organizácií – od sociálnych, zdravotníckych, vzdelávacích, cez športové, kultúrne a environmentálne, až po tie, ktoré sa venujú ochrane ľudských práv, menšín, či boju proti korupcii. Týmto zákonom sa nijak nezvýši transparentnosť občianskeho sektora – týmto zákonom sa pletie bič na aktívnych občanov, robia sa zásadné rozdiely medzi rôznymi formami súkromného kapitálu, stigmatizuje sa občianska spoločnosť a neúnosne sa zvyšuje štátna byrokracia. Ak predkladatelia cielili iba na istý typ mimovládok, opäť raz strelili capa. Vyzývame preto vládu, aj parlament – neopakujte Orbánove chyby!,” uviedol Marcel Zajac, predseda Komory a podpredseda Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie.

Podľa Marcela Zajaca je tiež politickou chybou a obrovským ekonomickým rizikom, že poslanci SNS predkladajú do NR SR zákon, o ktorom vedia, že Maďarsku spôsobil medzinárodné reputačné škody, krajine ohrozil eurofondy a nakoniec bol rozhodnutím Súdneho dvora EÚ zrušený.

Komora mimovládnych neziskových organizácii  v tejto súvislosti vyzýva  Vládu SR, aby návrh zákona odmietla a začala s predstaviteľmi občianskeho sektora viesť seriózny dialóg o skutočných problémoch vzťahu štátu a občianskej spoločnosti v rámci existujúcich poradných orgánov Vlády SR, ako je práve Rada vlády pre mimovládne neziskové organizácie.