Protest Otvorena kultura 2024

Foto: Juraj Rizman

Na proteste proti útokom štvrtej vlády Robert Fica voči kultúre, nezávislým médiám a občianskej spoločnosti vystúpili s príhovorom aj Michaela Pobudová, zakladateľka a riaditeľka organizácie Mareena a Ondrej Gallo, správca Nadácie pre deti Slovenska.

Sloboda združovania bola jednou zo základných požiadaviek novembra 89. Nie je preto prekvapením, že zákon o združovaní občanov bol prijatý už v roku 1990. Bol jedným z prvých zákonov prijatých po nežnej revolúcii a mal zabezpečiť a dopriať ľuďom slobodne sa združovať na ochranu svojich práv a vzájomnú pomoc. Po viac ako 30-tich rokoch si musíme znova na námestí spoločne pripomenúť, že je potrebné túto slobodu chrániť.

Žiadna iná vláda v moderných demokratických dejinách Slovenska zatiaľ nepredložila do parlamentu návrh zákona, ktorým by tak zásadne zaútočil na občianske organizácie a tým aj na občianky a občanov Slovenska. Zákon, ktorý je skopírovaním maďarského vzoru je útokom na všetky mimovládne organizácie – tie, ktoré pracujú s mládežou, tie ktoré sa venujú životnému prostrediu, ľudským právam, charite alebo pomáhajú v sociálnej oblasti. Má ich stigmatizovať a striehnuť na ich chyby. Aj preto, okrem iných škodlivých vecí, zákon obsahuje aj možnosť rozpustiť občianske združenie pre administratívnu chybu vo výročnej správe. Dôsledky tohto zákona by sme pocítili všetci.

Každý a každá z nás má vo svojom okolí aspoň jednu mimovládku, v ktorej pôsobia naši príbuzní, susedia, priatelia či známi. Mimovládky zakladajú a tvoria ľudia na Slovensku hlavne preto, aby pomáhali tým najzraniteľnejším a vylúčeným komunitám, starajú sa o seniorov, deti, o zdravotne znevýhodnených, či o ľudí utekajúcich pred vojnou. Existujú aj preto, aby zlepšovali zdravotnú starostlivosť, vzdelávali, chránili životné prostredie ale aj preto, aby kontrolovali politikov a političky, ktorým sme dočasne zverili vedenie tejto krajiny. Máme právo kriticky sa ozvať na adresu politikov a političiek, ktorí si nerobia svoju prácu v prospech všetkých ľudí na Slovensku, ale len v prospech “svojich ľudí”.

Mimovládky totiž neexistujú sami pre seba, ale dopĺňajú a suplujú štát a samosprávy a mnohokrát tak poskytujú ľuďom na Slovensku služby, ku ktorým by sa inak nedostali. Zákon proti mimovládkam je preto ohrozením pre všetkých. Neexistujú dobré a zlé mimovládky, sme tu len my obyvatelia a obyvateľky Slovenska, ktorí sa dobrovoľne združujeme, aby sme si vedeli pomáhať a robiť túto krajinu lepším miestom pre život pre všetkých. Nie je dôležité, či máme peniaze zo Slovenska alebo zo zahraničia, dôležité je na čo ich používame a nám záleží na tejto krajine a na ľuďoch, ktorí tu žijú.

Nenechajme sa rozdeliť či nálepkovať!