Protest Otvorena kultura 2024


Pochod Za slobodu a demokraciu Slovenska. Foto: TASR/Jaroslav Novák

Vyhlásenie občianskej spoločnosti k pochodu sa slobodné a demokratické Slovensko, ktorý podporilo viac ako 90 subjektov z celého Slovenska.

Sloboda slova, sloboda zhromažďovania, priaznivé životné prostredie a kultúrna rozmanitosť patria k základným právam a hodnotám ukotveným v našej ústave. Napriek tomu dnes na Slovensku čelíme snahe o ich obmedzovanie. Sledujeme pretváranie verejnoprávnych médií a ovplyvňovanie tých súkromných tak, aby slúžili vládnej moci a nerešpektovali zásady novinárskej etiky.

Príroda a jej ochrana sú ničené neodbornými zásahmi a slobodné mimovládne neziskové organizácie, v mnohom suplujúce štát, majú byť oslabené, zdiskreditované a vytlačené z verejného priestoru. Najnovšie návrhy zákonov a opatrení, známe ako “lex atentát”, majú obmedziť slobodu zhromažďovania sa a sťažiť prístup verejnosti k informáciám.

Ide o systematickú snahu o autoritárske ovládnutie verejnej sféry, ktoré umožní regulovať, čo môže znieť vo verejnom priestore, a kto sa v ňom dostane k slovu.

Súčasná vláda už odvolala odborníkov a odborníčky v riadiacich pozíciách inštitúcií z rezortu Ministerstva životného prostredia, vedúce pracovníčky kultúrnych inštitúcií a narušila odborné princípy prerozdeľovania verejných financií na kultúru a umenie. Za posledných osem mesiacov sme boli svedkami rušenia špeciálnej prokuratúry, útokov na nezávislosť súdnictva a veľkých personálnych výmen v bezpečnostných zložkách, zmien našej zahraničnopolitickej orientácie a príklonu k ruskému agresorovi i znevažovania vojnou zmietanej Ukrajiny. Strácame dôveru našich prirodzených zahraničných spojencov.

Ako predstavitelia a predstaviteľky občianskych iniciatív sa spájame naprieč sektormi, aby sme pokojným spôsobom hájili hodnoty demokracie a slobody v našej krajine. Spoločne budeme stáť na strane občianskej spoločnosti, nezávislosti inštitúcií, právneho štátu, životného prostredia, kultúrnej rozmanitosti, slobody slova a nezávislosti médií. Máme právo, ale aj povinnosť odmietnuť snahy o ich podrobenie a chceme využiť všetky prostriedky nenásilného odporu, ktoré nám dáva ústava, na ich obranu. Ide totiž o naše spoločné a zdieľané hodnoty.

Výzvu občiansksej spoločnosti podporujú:
 

Platforma Otvorená Kultúra!
Platforma pre demokraciu
Klimatická koalícia
Mier Ukrajine, o.z.
Nie v našom meste, Banská Bystrica
Banská Štiavnica nebude ticho
Občianski aktivisti Bardejov
Košice za demokraciu
Neformálne združenie humenských občanov Príď a Poznaj, Humenné
Kremnica nie je ticho
Občianski aktivisti Liptovský Mikuláš
Občianska iniciatíva Lučenec
Občianski aktivisti Nové Zámky
Orava za slušné Slovensko
Verejnosť za ochranu demokracie, Pezinok
Občianski aktivisti Piešťany
Poprad za Demokraciu
Občianski aktivisti Prievidza
Rimavská kaviareň, Rimavská Sobota
Občianski aktivisti Ružomberok
Občianski aktivisti Spišská Nová Ves
Občianski aktivisti Trnava
Občiansky aktivizmus Veľký Krtíš
Občianski aktivisti Vranov nad Topľou
VIA IURIS
Zuzana Suchová, Donio n. f.
Nadácia pre deti Slovenska
SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien
Karpatská nadácia
Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)
Platforma na podporu Zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS)
Znepokojené matky
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
Centrum environmentálnych aktivít Trenčín
Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o. z.
Ekopolis
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI)
CEEV Živica
Srdcom doma o.z.
Centrum pre filantropiu
Slovenské centrum fundraisingu
Post Bellum
Asociácia komunitných nadácií Slovenska
OZ Sytev, v zastúpení Barbora Majerová a celý tím spolupracovníkov
MEMO98
Nadácia Otvorenej spoločnosti
SOSNA, oz
Inštitút pre verejné otázky
Priatelia zeme CEPA
Nadácia Pontis
MAREENA, o.z.
Nezávislá platforma Sociofórum,o.z.
Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa
Juraj Lukáč, LESOOCHRANÁRSKE ZOSKUPENIE VLK
Miloš Veverka, CEPTA
Andrej Probst, predseda Pražskej kaviarne
Juraj Lizák, Rada mládeže Slovenska
NODAM – združenie detí a mládeže
Inštitút pre budovanie odolnosti
Martin Macko, Iniciatíva Inakosť
Jana Mičeková, Dúhový PRIDE Bratislava
Miroslava Mittelmannová, Liga za ľudské práva
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Rotta o.z.
Eva Planovska, SEEDS n.o.
Iniciatíva Bratislava otvorene
DASATO
Kultur_A, o.z.
Centrum pre výskum etnicity a kultúry
Nadácia Milana Šimečku
Centrum komunitného organizovania
InkluCiTy, o.z.
PDCS
eDeN v meste, o.z.
Milan Lichý, Banskobystrická alternatíva
Centrum dobrovoľníctva, Banská Bystrica
Ivan Chorvát, sociológ
Belasý motýľ o. z.
Slovenský ochranársky snem
Anténa – sieť pre nezávislú kultúru
Milan Zvada, dramaturg, prekladateľ
Eva Martinková, dôchodkyňa a občianska aktivistka, Lučenec
Martin Landl, právnik a občiansky aktivista, Lučenec
Radomír Hrivňák, prekladateľ a občiansky aktivista, Holiša
INEX Slovakia – občianske združenie
​​Občan, demokracia a zodpovednosť
Zväz skautov maďarskej národnosti
BROZ – Bratislavske regionalne ochranarske zdruzenie
Saplinq, o.z.
Nadácia Tunegu, Púčika a Tesára
Feministicka organizacia ASPEKT
Fórum života
Asociácia poskytovateľov sociálnej pomoci v SR
Štefan Smrekovský, Združenie horských a ostatných záchranných systémov SR