Filip Vagač

Sme veľmi radi, že v tíme Platformy pre demokraciu môžeme privítať naozaj významnú posilu – experta na mimovládny neziskový sektor a bývalého Splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti – Filipa Vagača.

Filip Vagač je jeden zo študentských lídrov novembrovej revolúcie z roku 1989 a dlhoročný predstaviteľ občianskeho sektoru v SR. V mimovládnych organizáciách a nadáciách profesionálne pracuje od roku 1991.

Pôsobil napríklad ako predseda Rady mládeže Slovenska (1991 – 1994), riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska (1996 – 2000), zahraničný poradca provinciála Saleziánov Don Bosca (2009 – 2011), či senior konzultant PDCS (2020 – 2021).

Má tiež bohaté skúsenosti zo štátnej správy. V rokoch 2000 – 2003 pôsobil ako prvý tajomník veľvyslanectva SR v USA a v rokoch 2011 – 2013 a 2022-2024 ako Splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Filip Vagač bude pôsobiť ako Programový riaditeľ Platformy pre demokraciu.

Filip vitaj – tešíme sa na spoluprácu!