V uplynulých týždňoch sme vám pravidelne prinášali pozitívne správy o výnimočných aktivitách, ktorými členské organizácie platformy Hlas občianskych organizácií pomáhali v čase pandémie. Situácia sa však zlepšuje a my sme radi, že vás môžeme informovať aj o iných skvelých aktivitách našich organizácií, pre ktoré sa otvára priestor.

V dnešnom prehľade sa dočítate o efektívnom zapojení miestnych babíc v práci s najchudobnejšími komunitami na Spiši. Pozrieme sa, ako vyzerá jeden deň zo života s osobnou asistenciou a si budete môcť vyskúšať vynálezy, na vývoji ktorých spolupracovali žiaci základných škôl so študentmi stredných a vysokých škôl. Ďalej vás pozveme na letný kultúrny program do košickej Tabačky a nakoniec si pripomenieme, že práva LGBTI ľudí sú ľudské práva a musíme sa za ne postaviť.

Babice pomáhajú v osadách na Spiši

Malý Tobias musí nosiť špeciálne ortopedické pomôcky. Babica Ivetka učí jeho matku, ako s ním cvičiť, aby sa raz vedel postaviť na vlastné nohy. Babica Ingrid zase popisuje situáciu vo Vilčurni: „Máme tu matky, ktoré majú len dvanásť, trinásť rokov. Treba im vysvetliť, ako sa starať o dieťa. A dievčatám treba aj vysvetľovať, aby nezostávali tak skoro v druhom stave“.

Ďalšie babice navštevujú rómske deti hospitalizované bez matiek v nemocnici v Spišskej Novej Vsi. Pre osamotené deti, ktoré ešte nechodia do školy a nevedia po slovensky, sú tak babice často jediné, kto sa vie s nimi porozprávať a upokojiť ich. 

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) v rámci projektu Misia 1000 zapája miestne ženy – babice z najchudobnejších rómskych osád na Spiši, ktoré vo svojej komunite pomáhajú matkám a tehotným ženám. Poslaním babíc je pomáhať, aby deti, ktoré sa narodia do nehostinného prostredia osád, mali šancu na zdravý a plnohodnotný život. “To, čo ako dieťa robíme a prežívame v prvých 1000 dňoch života ovplyvňuje väčšinu nášho zdravia na celý život!” Viac o babiciach si prečítajte v karanténnom špeciáli časopisu Nota Bene.

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu

zdroj: facebook.com/acec1999

Podpora kreatívnej spolupráce u detí a mladých

Karpatská nadácia v programe MyMachine prepája žiakov a študentov základných, stredných a vysokých škôl do jedného tvorivého a inovatívneho procesu. MyMachine dáva príležitosť vynaliezavým deťom a mladým ľuďom spolupracovať na nachádzaní technických riešení pre originálne nápady. Ako to prebieha? Najprv deti na základných školách formou nákresu prezentujú svoje vysnívané prístroje, potom študenti a študentky vysokých technických škôl a dizajnu navrhujú možnosti konštrukcie vynálezov a nakoniec študenti a študentky stredných škôl technického zamerania tvoria prototypy vynálezov v spolupráci so žiakmi a žiačkami, ktorí ich vymysleli a vysokoškolákmi, ktorí navrhli dizajn.

MyMachine teraz predstavuje prvé tohtoročné vynálezy.

zdroj: Karpatská nadácia

Život s osobnou asistenciou

Základným princípom nezávislého života je možnosť rozhodovať o svojom živote a prevziať zodpovednosť za seba a svoje rozhodnutia. Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR vydala novú publikáciu Osobná asistencia. Teória a prax, ktorá predstavuje osobnú asistenciu ako jeden z nástrojov, umožňujúci človeku prekonávať znevýhodnenia spôsobené zdravotným postihnutím a žiť nezávislým spôsobom života. Brožúra je určená  užívateľom a užívateľkám asistencie a samotným asistentom a asistentkám – súčasným, ale aj tým potenciálnym. Zároveň dáva odpovede na najčastejšie otázky, popisuje vývoj osobnej asistencie u nás od 90. rokov po súčasnosť a sprostredkúva osobné výpovede ľudí zapojených do osobnej asistencie.

Plánovanie je vo vzťahu užívateľa a osobného asistenta kľúčové. “Akokoľvek starostlivo si užívateľ svoj program zostaví, bez asistenta, ktorý mu ho pomôže zrealizovať, stráca zmysel. Je to taká hra s časom a zodpovednosťou.” Ale čo ak sa stane niečo nepredvídateľné? Jeden deň zo života s osobnou asistentkou prináša blog Kataríny Urhovej

Život s osobnou asistenciou

zdroj: OsobnaAsistencia.sk

Kultúra sa vracia do fyzického sveta

Košická Tabačka Kulturfabrik naplno odštartovala letnú sezónu pravidelným programom. Toto dnes už moderné kultúrne centrum vzniklo pred rokmi z nadšenia zopár angažovaných ľudí v bývalej tabakovej továrni. Počas júla pozýva návštevníkov okrem kina a koncertov napríklad aj na detský literárny festival Punktík, na výstavu o súčasnej podobe sovietskych miest alebo na kávu pri anglickom, francúzskom, španielskom, nemeckom, poľskom a slovenskom stole.

Najnovšie Tabačka spúšťa aj svoj vlastný podcast o umení a kultúre a dlhoročnú dilemu s vonkajším označením budovy vyriešili v Tabačke, ako inak, guerrilovo a kreatívne.

Tabačka Kulturfabrik

zdroj: tabacka.sk

LGBTI ľudia súčasťou našej spoločnosti

V polovici mája Agentúra pre základné práva zverejnila výsledky prieskumu životnej situácie LGBTI ľudí v krajinách EÚ, Severnom Macedónsku a Srbsku. Vďaka 140 000 respondentom z 30 krajín je to najväčší prieskum LGBTI komunity na svete. Slovensko zastúpilo 2 955 respondentov a respondentiek. Rozbor situácie na Slovensku nájdete v súhrnnej správe alebo na porovnávacej mape. V podcaste Teplá vlna sa zisteniam prieskumu Agentúry pre základné ľudské práva venoval sociológ Michal Vašečka. Uvádza, že zistenia nie sú prekvapujúce, životy LGBTI ľudí na Slovensku sa roky nezlepšujú. Skrývanie orientácie a identity v rôznych prostrediach a skúsenosť s diskrimináciou či šikanou uvádza množstvo opýtaných.  77 % párov rovnakého pohlavia sa vyhýba držaniu za ruku na verejnosti zo strachu, že budú napadnutí, ohrozovaní alebo obťažovaní.

Podcast Teplá vlna realizuje Divadlo NoMantinels, ktoré sa spolu s ďalšími organizáciami venuje riešeniam na zlepšenie života LGBTI ľudí ako plnohodnotnej súčasti slovenskej spoločnosti. Tieto organizácie sú prepojené v Iniciatíve Inakosť.

 

zdroj: Divadlo NOMANTINELS