NAŠA VÍZIA

 

V ľudskej spoločnosti majú mať jednotlivci bezpečné a slobodné prostredie pre svoje ekonomické, kultúrne, rodinné, náboženské a občianske pôsobenie. Občianska spoločnosť, postavená na vyváženom vzťahu jednotlivca a spoločenstva, garantujúca tieto hodnoty je preto pilierom slobodnej a demokratickej spoločnosti.

KONTAKT

info@platformahlas.sk

logo-civitates

Vznik Občianskej platformy pre demokraciu umožnila európska sieť nadácií Network of European Foundations vďaka finančnej podpore prostredníctvom jej programu Civitates.