Memorandum o spolupráci

Poslanie Ľudská spoločnosť je tvorená jednotlivcami, ktorí v nej majú mať bezpečné a slobodné prostredie pre svoje ekonomické, kultúrne, rodinné, náboženské a občianske pôsobenie. Zároveň však jednotlivec tieto podnety svojou aktivitou spracúva, mení prostredie okolo...